Hoe krijg je toegang tot een klantendossier in MLP?

Als je toegang krijgt tot 'Mijn Loopbaan voor Partners', heb je nog geen toegang (inzagerechten) tot het individuele dossier van een klant. Hoe vraag je inzagerechten tot het individuele dossier van een klant aan en hoe sluit VDAB deze inzagerechten af?Aanvragen inzagerechten

Trajectbegeleiding van toegewezen (getenderde) werkzoekende

Het inzagerecht wordt automatisch aan jou toegekend bij de toewijzing van de getenderde werkzoekende.

Opgelet: voor opstart van opleidingen en registreren van de prestaties bij een andere organisatie moet er inzagerecht voor deze organisatie gevraagd worden. (zie 'Begeleiding of opleiding' hieronder)

Begeleiding of opleiding

Wanneer de burger de toestemming voor inzage niet invulde bij de VDAB-bemiddelaar, dan moet de partner dit samen met de klant in orde brengen. Invullen is voldoende, ondertekenen is niet meer nodig. De klant moet het volledig ingevuld inzagerechtenformulier bezorgen aan de VDAB-bemiddelaar.

Deelnemers uit de Brusselse regio

Bij acties met werkzoekenden moet je erover te waken dat betrokken deelnemers ingeschreven worden/blijven bij Actiris (de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling).

Daarnaast moet je de Brusselse werkzoekende erover inlichten dat gegevens tussen VDAB en Actiris uitgewisseld worden om zijn tewerkstellingsmogelijkheden te bevorderen en dat bij beide instellingen de betreffende gegevens in gegevensbanken bewaard worden. Dat wordt ook vermeld op het formulier voor aanvraag inzagerechten.

 

Inschrijving bij Actiris

 • Elke Brusselaar kan zich als werkzoekende inschrijven via aanmaak van een persoonlijk ‘Mijn Actiris’. Dit kan ook via het callcenter van Actiris (02 800 42 42) of door langs te gaan bij één van de 17 Actiris-agentschappen in de Brusselse regio.
 • De inschrijving van Brusselse jongeren die deelnemen aan het project leren en werken bij CDO/CDV (zowel de Vlaamse als de Brusselse) wordt geregeld via de betrokken onderwijsinstelling. CDO/CDV vermeld de gegevens van de jongere op de door Actiris voorziene fiche.

Inzagerecht verkrijgen en registratie van de actie

 1. Om inzagerecht te verkrijgen in het VDAB-dossier moet je het volledig ingevulde specifieke formulier voor inzagerecht bezorgen aan VDAB Brussel, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel – ter attentie van Véronique De Vuyst.
 2. Nadat je een sein gekregen hebt dat inzagerecht toegekend is, kan je de verdere registraties in 'Mijn Loopbaan voor Partners' (MLP) uitvoeren.
 3. Actiris krijgt van VDAB automatisch de nodige informatie omtrent het verloop van de acties

Brusselse promotoren die toegang hebben tot IBIS

 1. Registreren eerst de afgesproken referenties in het klantendossier in IBIS, met name:
  • een opleidingsaanvraag
  • in het veld ‘Opmerking’ cursusnummer (5 karakters) of PRJLEW (voor project leren en werken)/uitbestedingsnummer (7 karakters)/OEnummer
 2. Op basis van die referenties wordt in Mijn Loopbaan voor Partners (CVS) automatisch een opleidingslijn/projectlijn gecreëerd (in toestand 'aanvraag').
 3. Daags na de registratie in IBIS kan de toestand van de opleidingslijn/projectlijn gewijzigd worden in 'bezig' en kan verdere info ingevoerd worden.
 4. Het document voor inzage moet ook hier worden ingevuld en bezorgd aan VDAB Brussel - Stefanie Ronsmans, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

Zie ook Deelname van Brusselse jongeren aan Leren en Werken >

Afsluiten inzagerechten

Om te bepalen of het inzagerecht van een bepaalde partner in een bepaald klantendossier afgesloten wordt, wordt er onderscheid gemaakt tussen:

 • Inzagerechten aan partners die eigenaar zijn van het klantendossier = tenderpartner toeleiding via een service (bijvoorbeeld TIBB4, WIJ3, TWE WZ, SIF, …)
 • Inzagerechten aan partners die geen eigenaar zijn van het klantendossier en registreren in 'Stappen naar werk'
 • Inzagerechten aan partners die op geen enkele actie als uitvoerder vermeld staan. 

 

Wanneer wordt inzagerecht afgesloten?

 • Voor partners die eigenaar zijn van het klantendossier (= tenderpartners) gelden er verschillende afsluitregels afhankelijk van de service. Meer informatie vind je in de ‘Handleiding afsluitregels bij bemiddeling.
 • Voor organisaties die als uitvoerder vermeld staan op een actie die geen trajectactie is (en waarvoor geen andere actie meer loopt): na een periode van 6 maanden nadat de betreffende actie afgesloten werd.
 • Voor organisaties die op geen enkele actie als uitvoerder vermeld staan: na een periode van 6 maanden te rekenen vanaf het toekennen van het inzagerecht. 

Deze afsluitactie loopt dagelijks.