Hoe krijg je toegang tot een klantendossier in MLP?

Als je toegang krijgt tot 'Mijn Loopbaan voor Partners', heb je nog geen toegang (inzagerechten) tot het individuele dossier van een klant. Hoe vraag je inzagerechten tot het individuele dossier van een klant aan en hoe sluit VDAB deze inzagerechten af?

Aanvragen inzagerechten

Trajectbegeleiding van toegewezen (getenderde) werkzoekende

Het inzagerecht wordt automatisch aan jou toegekend bij de toewijzing van de getenderde werkzoekende.

Opgelet: voor opstart van opleidingen en registreren van de prestaties bij een andere organisatie moet er inzagerecht voor deze organisatie gevraagd worden. (zie 'Begeleiding of opleiding' hieronder)

Begeleiding of opleiding

Als de burger de toestemming voor inzage niet invulde bij de VDAB-bemiddelaar, moet de partner dit samen met de klant in orde brengen. Invullen is voldoende, ondertekenen is niet nodig. De klant moet het volledig ingevuld inzagerechtenformulier bezorgen aan de VDAB-bemiddelaar. 

Afsluiten inzagerechten

Om te bepalen of het inzagerecht van een bepaalde partner in een bepaald klantendossier afgesloten wordt, wordt er onderscheid gemaakt tussen:

  • Inzagerechten aan partners die eigenaar zijn van het klantendossier = tenderpartner toeleiding via een service (bijvoorbeeld TIBB4, WIJ3, TWE WZ, SIF, …)
  • Inzagerechten aan partners die geen eigenaar zijn van het klantendossier en registreren in 'Stappen naar werk'
  • Inzagerechten aan partners die op geen enkele actie als uitvoerder vermeld staan. 

Wanneer wordt inzagerecht afgesloten?

  • Voor partners die eigenaar zijn van het klantendossier (= tenderpartners) gelden er verschillende afsluitregels afhankelijk van de service. Meer informatie vind je in de ‘Handleiding afsluitregels bij bemiddeling.
  • Voor organisaties die als uitvoerder vermeld staan op een actie die geen trajectactie is (en waarvoor geen andere actie meer loopt): na een periode van 6 maanden nadat de betreffende actie afgesloten werd.
  • Voor organisaties die op geen enkele actie als uitvoerder vermeld staan: na een periode van 6 maanden te rekenen vanaf het toekennen van het inzagerecht. 

Deze afsluitactie loopt dagelijks.