Projecten voor schoolgaande jongeren met woonplaats in het Vlaams Gewest

Deze pagina is van toepassing voor dienstverlening aan leerlingen die wonen in het Vlaams Gewest en onderwijs volgen bij Brusselse of Vlaamse onderwijsverstrekkers.

Alternerende beroepsopleiding (ABO)

Wat is het?

De alternerende beroepsopleiding (ABO) biedt BuSO OV3-leerlingen in de integratiefase, na hun initiële opleiding, een éénjarige opleiding in de vorm van alternerend leren en werken. 

Handleiding

Als BUSO-school moet je in het VDAB-dossier van de jongere via de toepassing Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) een aantal zaken registreren. Hoe je dat doet, lees je in de handleiding 'DOV MLP Alternerende beroepsopleiding BuSO-OV3':

Inzagerecht

Duaal leren - Leren en Werken

Wat is het?

Bij duaal leren of Leren en Werken verwerft een leerling secundair onderwijs kennis en vaardigheden in een voltijdse school, een CDO of een Syntra-lesplaats én op de werkvloer. 

Handleiding

Als CDO, Syntra of voltijdse school duaal leren moet je in het VDAB-dossier van de jongere via de toepassing Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) een aantal zaken registreren. Hoe je dat doet, lees je in de handleiding 'DOV MLP - CDO-Syntra-voltijdse scholen duaal leren':

Deze handleiding is van toepassing voor:

 • CDO:
  • Alle jongeren in een opleiding leren en werken in een CDO.
  • Jongeren in een duale opleiding of aanloopstructuuronderdeel die deelnemen aan het ESF-project 'ondersteuning alternerend leren'.
  Syntra:
  • Jongeren in een duale opleiding of aanloopstructuuronderdeel die deelnemen aan het ESF-project 'ondersteuning alternerend leren'.
  • Opgelet! Hoe je registreert in MLP voor Syntra Leertijd vind je terug bij de info over Syntra Leertijd.
 • Voltijdse scholen:
  • Jongeren in een duale opleiding of aanloopstructuuronderdeel die deelnemen aan het ESF-project 'ondersteuning alternerend leren'.

Inzagerecht

Ondersteuning alternerend leren

Is er een organisator van het project 'Ondersteuning alternerend leren' betrokken, dan moet die organisator bijkomend specifieke registraties doen.

Lees meer bij 'Ondersteuning alternerend leren' (OAL).

Ondersteuning alternerend leren (OAL)

Wat is het?

Binnen een project 'ondersteuning alternerend leren' (OAL) biedt een organisator bijkomende ondersteunende begeleidingstrajecten aan, aan arbeidsrijpe en/of arbeidsbereide jongeren die een traject volgen binnen:

 • duaal leren en aanloopfase
 • Syntra Leertijd
 • het stelsel voor Leren en Werken. 

Handleiding voor organisatoren

Als organisator binnen 'ondersteuning alternerend leren' moet je je dienstverlening ook registreren in het VDAB-dossier van de jongere via de toepassing Mijn Loopbaan voor Partners (MLP). Hoe je dat doet, lees je in de handleiding 'DOV MLP Organisatoren project 'ondersteuning alternerend leren':
 

Inzagerecht

Het is de onderwijsverstrekker, niet de organisator, die inzagerechten aanvraagt in het individuele VDAB-dossier van de jongere. 

Meer over inzagerechten.

Transitietrajecten vroegtijdig schoolverlaters (ESF)

Wat is het?

Transitietrajecten zijn trajecten voor jongeren in de 2e en 3e graad met een arbeidsmarktgerichte en dubbele finaliteit die geïdentificeerd worden als potentiële vroegtijdige schoolverlaters. 

Handleiding

Als aanbieder transitietrajecten moet je in het VDAB-dossier van de jongere via de toepassing Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) een aantal zaken registreren. Hoe je dat doet, lees je in de handleiding 'DOV MLP Project ESF 47 Transitietrajecten vroegtijdig schoolverlaters' en de handleiding 'Handleiding Begeleiding in kader van ESF':

Inzagerecht

Wat met Brusselse jongeren?

Werk je met Brusselse leerlingen? Dan moet je een specifieke procedure volgen voor:

 • de inschrijving van de jongere.
 • om toegang te krijgen tot het VDAB-dossier van de jongere.

Je vindt de procedure op deze pagina:

Projecten voor schoolgaande jongeren met woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Toegang

Om te kunnen registreren in het VDAB-dossier van de jongeren heb je toegang nodig:

 1. tot de VDAB-toepassing met klantendossiers: Mijn Loopbaan voor Partners (MLP)
 2. én tot het individueel klantendossier in MLP van elke jongere die je begeleidt: hiervoor moet je inzagerecht aanvragen. 

1. Toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners (MLP)

Wil je toegang krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners, de toepassing met klantendossiers van VDAB?

2. Inzagerecht aanvragen

Om inzage te krijgen in het individuele VDAB-dossier van de jongere, heb je omwille van de privacywetgeving de toestemming nodig van de jongere. 

Wie vraagt inzagerecht aan?

De onderwijsverstrekker, Syntra vzw of aanbieder transitietrajecten vraagt inzagerecht aan in het dossier van de jongere.

 • Wordt er in kader van 'Ondersteuning alternerend leren' een organisator betrokken, dan is het de taak van de onderwijsverstrekker of Syntra vzw om voor die organisator het inzagerecht aan te vragen.  

Hoe vraag je inzagerecht aan?

Uitvoerdernummer en bedrijfsnummer van organisatoren

Als je als onderwijsverstrekker inzagerecht aanvraagt, vraag je meteen ook inzagerechten aan voor de organisatoren. In deze overzichten vind je het uitvoerdersnummer en bedrijfsnummer van de organisatoren of aanbieders transitietrajecten:

Contact