Begeleiding en opleiding via ESF-oproepen

Onderstaande projecten met dienstverlening aan burgers worden uitgevoerd door organisaties die intekenden op een oproep bij ESF (Europees Sociaal Fonds). In de bijhorende fiches vind je de richtlijnen en procedures voor registratie in de databank 'Mijn Loopbaan voor Partners (MLP )' van VDAB voor deze projecten.Afbeelding
ESF Logo

432 Doorstroom Sociale economie

455 en 474 Tewerkstellingstrajecten voor de inactieve arbeidsreserve

478 Versterking van de werk- welzijnsbemiddeling

490 Outreach en activering BIS

502 Nieuwe krachten voor de kinderopvang

505 Werkbaar Werk – Opleidingen in de dienstencheque- en gezinszorgsector

510 bis/528 en 542 Lokale partnerschappen voor jongeren

517 Opdracht Prestart Inclusief ondernemen

522 Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen