REACT-EU

Op deze pagina leggen we uit wat REACT-EU inhoudt en hoe VDAB die middelen inzet in dienstverlening voor burgers.

combinatie logo ESF - ESF-AMIF projecten 2023 RGB

Wat houdt REACT-EU in?

Met REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) voorziet de Europese Unie extra middelen voor het economisch herstel van de regio’s na de corona-epidemie.

De EU zet zo in op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie na de corona-pandemie. 

Financiële opwaardering voor ESF, EFRO en FEAD

Het REACT-EU-pakket is een financiële opwaardering van de traditionele cohesie programma’s zoals EFRO, ESF en FEAD. Het pakket voor alle lidstaten omvat € 55 miljard extra middelen voor het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). 

De REACT-EU-middelen worden onder de lidstaten verdeeld, rekening houdend met hun relatieve welvaart en de omvang van de gevolgen van de huidige crisis voor hun economieën en samenlevingen. Vlaanderen kan rekenen op €115 miljoen middelen uit dit Europese herstelfonds.  

Hoe zet VDAB regie de middelen van REACT-EU concreet in?

VDAB regie zet de middelen van REACT-EU in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Vlaanderen.

REACT-EU VDAB Regie: Vlaanderen

Oproep nummer 555
Prioriteit 7 – REACT-EU 13. Bevordering van het crisisherstel COVID-19-pandemie

Naar aanleiding van de coronacrisis verwachtte VDAB in 2021 en na 2021 een sterke toename van het aantal werkzoekenden. Daarom legt VDAB de eerste prioriteit bij het uitbreiden van de begeleidingscapaciteit. Om snel te kunnen schakelen realiseert VDAB de verhoging van de capaciteit door uitbesteding aan partners. 
Door deze capaciteitsuitbreiding kan iedere werkzoekende meteen rekenen op een aanbod op maat.

Volgende projectmatige uitbestedingen gaan momenteel door:

 • SIF4 – Outplacement Sociaal Interventiefonds:

Via deze opdracht duidt VDAB de outplacementbureaus aan die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de outplacementbegeleiding in kader van het Sociaal Interventiefonds (SIF).

De opdracht bestaat uit: 

 • de uitvoering van de outplacementbegeleiding (inclusief de bemiddeling naar werk)
 • het faciliteren van opleiding en de certificering van verworven competenties nodig voor het behoud en de versterking van de inzetbaarheid van de deelnemers op de arbeidsmarkt 
 • het begeleiden en opleiden van de deelnemer in het gebruik van Mijn Loopbaan.
 • BWRW – Bemiddeling Werkzoekenden met Recente Werkervaring:

Via deze opdracht bieden we klanten met een recente werkervaring een proactief en preventief bemiddelingsaanbod, om een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt te realiseren en de werkloosheid te vermijden of te beperken. De opdrachtnemer biedt de bereikte klanten een bemiddeling aan van maximaal negen maanden.

 • GOB – Gespecialiseerd werkplekleren en gespecialiseerde jobcoaching

Via dit project bieden we gespecialiseerd werkplekleren en gespecialiseerde jobcoaching aan werkzoekenden. Klanten hebben nood aan gespecialiseerde dienstverlening als het risico op langdurige werkloosheid groot is ten gevolge van ernstige beperkingen op vlak van gezondheid en functioneren. 

 • Subsidie Verzorgende-Zorgkundige:

Verzorgende en zorgkundige zijn knelpuntberoepen. De vraag naar zorg blijft stijgen door de vergrijzing van de bevolking en de hoge anciënniteit van de huidige zorgverleners. De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt meer maatwerk. Daarom hebben we de VDAB-opleiding verzorgende-zorgkundige vernieuwd aan de hand van het BVR van 3 mei 2019 tot regeling van de VDAB-opleiding tot verzorgende en zorgkundige. Organisaties kunnen binnen dit kader subsidies krijgen voor de organisatie van de VDAB-opleiding tot verzorgende en zorgkundige voor opleidingen die starten vanaf begin 2022 tot en met 2025. 

De opleiding omvat opleidingsstages zowel in de thuiszorg als in de residentiële zorg en is gericht op een zo snel mogelijke doorstroom naar de arbeidsmarkt, rekening houdend met het verschillend startniveau van de deelnemers. 

 • Competentieversterkende, oriënterende en voorbereidende acties:

Via competentieversterkende, oriënterende en voorbereidende acties zet VDAB in op de as ‘education’. VDAB besteedt verschillende finaliteitsopleidingen en oriënterende en voorbereidende acties uit aan partners. Hierdoor verruimt VDAB de bestaande opleidingscapaciteit. 

 • GTB - Oriënterende dienstverlening:  

Dit is een gespecialiseerde en gepersonaliseerde (her)oriëntering voor klanten met medisch-ergonomische problemen. Na deze heroriëntering

 • heeft de werkzoekende een beter zicht op zijn/haar kunnen
 • heeft hij zelfvertrouwen en inzicht in zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • weet hij welke stappen (en ondersteuning) nodig zijn om betaald werk te vinden. 

Het traject van maatgerichte loopbaanoriëntatie zetten we op vanuit co-bemiddeling, omdat oriëntatie geen finaal karakter heeft in de zoektocht naar werk. VDAB-bemiddelaars blijven hun klanten in 2de lijn verder opvolgen tijdens hun traject bij de partner.
 

 

REACT-EU VDAB Regie: Brussel

Oproep nummer: 555
Prioriteit 7 – REACT-EU 13. Bevordering van het crisisherstel COVID-19-pandemie

Doelstelling 

VDAB Brussel heeft gekozen om het budget van de bevordering van het crisisherstel COVID-19-pandemie uit te besteden aan de partners die instaan voor volgende ICT opleidingen: 

 • de opleiding ICT infrastructuurbeheerder 
 • en de opleiding ICT supportmedewerker

Voor welke doelgroep zijn deze opleidingen?

Beide opleidingen richten zich prioritair op niet-werkende werkzoekenden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, vooral anderstaligen en kortgeschoolden.

Wat houden de opleidingen in?

In de opleiding zijn taalcoaching, bemiddeling tijdens en tot 6 maanden na de opleiding, stage, werken aan sociale vaardigheden en sollicitatietraining opgenomen.

 • ICT infrastructuurbeheerder: De cursist leert skills die nodig zijn om aan de slag te gaan binnen de ICT, o.a. een switch en router configureren, een Windows omgeving opzetten, computeronderdelen vervangen, omgaan met ticketing systems, etc. De cursist kan doorstromen naar jobs zoals: helpdesk medewerker, service desk medewerker, ICT technieker, ICT medewerker, junior systeembeheerder en junior netwerkbeheerder.
 • ICT support medewerker: De cursist leert hoe hij pc-gebruikers kan helpen bij het oplossen van technische problemen. Hij leert hoe een klein netwerk (LAN) op te bouwen en eerstelijnsonderhoud hierop uit te voeren. De cursist ontwikkelt de nodige communicatieve skills om klanten zowel telefonisch als op de werkvloer technisch te ondersteunen.

Project #SamenSterkvoorOekraïne met Europese steun van REACT-EU 567

De oorlog in Oekraïne stelt onze maatschappij in zijn totaliteit en in al haar aspecten voor uitdagingen. Dankzij de steun van REACT-EU, kan VDAB met het project #SamenSterkvoorOekraïne de nodige stappen ondernemen binnen het beleidsdomein Werk voor het begeleiden van Oekraïense nieuwkomers richting de arbeidsmarkt: 

 • Pre-screening
 • Dienstverlening en aanbod
 • Versterkende maatregelen, zoals Nederlands op de werkvloer en IBO met taalcoaching
 • Sensibilisering en connectie met werkgevers en beroepssectoren: #Werkplekvrij
 • Communicatie acties

Met deze steun heeft VDAB op zeer korte termijn een opschaling kunnen realiseren om zo onze kwalitatieve dienstverlening te waarborgen en resultaat op te leveren, ondanks de plotse en grote toevloed van beroepsactieve ontheemden uit Oekraïne. Elke dag opnieuw helpt Vlaanderen Oekraïne. Dat is #SamenSterkvoorOekraïne.

Onder dit project vallen volgende sub-opdrachten:

 • 12384 REACT EU Oekraïne: Intake, inschatting, oriëntering en matching door VDAB
 • 12507 REACT EU Oekraïne: Uitbreiding intensieve begeleiding door andere partners
 • 12508 REACT EU Oekraïne NT 2 acties
 • 12509 REACT EU Oekraïne Nederlands op de werkvloer
 • 12510 REACT EU Oekraïne : aanbod IBO met taal coaching
 • 12511 REACT EU Oekraïne beroepsopleiding
 • 12512 REACT EU Oekraïne communicatie

Op deze pagina