Beroepskwalificerende trajecten

Een organisatie die een beroepskwalificerend traject wil aanbieden, moet dat traject eerst laten erkennen door het departement Werk en Sociale Economie. Erkende trajecten worden opgenomen in een register dat de burger kan raadplegen.Wat is een beroepskwalificerend traject?

Wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen is vastgelegd in een beroepskwalificatie. Je kan een beroepskwalificatie verwerven via een opleidingstraject waarbij je competenties aangeleert die nodig zijn om een bepaald beroep uit te oefenen. Een andere mogelijkheid is dat je via een EVC-traject aantoont dat je over welbepaalde competenties beschikt.

Wie een beroepskwalificerend opleidings- of EVC-traject succesvol afgerondt, ontvangt een door de Vlaamse overheid erkend bewijs van beroepskwalificatie, deelkwalificatie of een bewijs van competentie. Zo'n bewijs heeft dezelfde waarde als een certificaat of diploma, onafhankelijk van wie het uitreikt: VDAB, Syntra of een andere onderwijsverstrekker. 

 

Wil je ook één of meerdere beroepskwalificerende trajecten aanbieden?

Laat jouw traject erkennen via de website van de Vlaamse Overheid of de website van Ahovoks.

 

Meer weten over beroepskwalificaties?

Lees er alles over op de website van Ahovoks.