Social Impact Bond

Een Social Impact Bond (SIB) is een contract tussen een overheidsinstantie, een sociale organisatie (dienstverlener-uitvoerder) en een private investeerder om een maatschappelijk uitdaging aan te pakken.

Wat is een Social Impact Bond?

Een Social Impact Bond (SIB) is een contract tussen een overheidsinstantie, een sociale organisatie (dienstverlener-uitvoerder) en een private investeerder om een maatschappelijk uitdaging aan te pakken. Het doel is een maatschappelijk probleem op te lossen of te verkleinen en daardoor de daaraan gekoppelde maatschappelijke kosten terug te dringen. De private investeerders financieren een sociale organisatie om een project uit te voeren dat een maatschappelijk probleem zoals jeugdwerkloosheid, criminaliteit, armoede, aanpakt. In geval van succes betaalt de overheid de investering terug, met een rendement gegenereerd uit de besparing van dit initiatief.

Via een SIB kunnen sociale organisaties, die vaak dicht bij de doelgroep staan, innovatieve oplossingen voorstellen voor maatschappelijke problemen, waar de overheid nog geen gepaste oplossing voor gevonden heeft. Een investeerder draagt het financiële risico en wordt pas terugbetaald als het project slaagt.< Een concept als SIB hertekent de krijtlijnen van de publiek-private samenwerking en brengt sociale organisaties en investeerders dichter bij elkaar.

Evaluatie van een SIB-model

Naar aanleiding van het SIB-project voor NEET-jongeren in Antwerpen, werd het model van SIB getest en geëvalueerd door de uitvoerder, de financier en VDAB. De bevindingen omtrent een aantal thema’s werden vergeleken met ervaringen van andere SIB-projecten. De resultaten van deze evaluatie en gedeelde ervaringen vind je terug in dit uitgebreid rapport.


De conclusies van het rapport werden samengevat in een aantal 'lessen' die werden meegenomen uit de ervaringen met de eerste Vlaamse SIB: 

SIB in de praktijk

NEET-jongeren aan de slag met een eerste SIB

VDAB is een innovatie overheidsorganisatie die graag meedenkt over de maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt. Met dit pilootproject wil VDAB moeilijk te bereiken jongeren in Antwerpen, meer specifiek de NEET’s, aan het werk krijgen. NEET’s staat voor not-in-education-employment-or-training. Ondanks de huidige inspanningen blijft deze populatie in Antwerpen groeien. Daarom wil VDAB gebruik maken van een SIB als instrument om deze jongeren op een alternatieve manier te benaderen.  

Lees meer over deze SIB.

Langdurig zieken aan het werk met SIB

VDAB lanceert een tweede SIB. Er zijn vandaag immers meer langdurig zieken dan werkzoekenden, die vaak lange tijd arbeidsongeschikt zijn. Met de krapte op de arbeidsmarkt hebben we echter elk talent nodig.

Daarom is VDAB op zoek naar innovatieve dienstverleners en investeerders om deze maatschappelijke uitdaging aan te pakken.

Lees meer over het project:

Bestand

De uitvoering van een Social Impact Bond in Vlaanderen

VDAB gaat nog een stap verder binnen dit innovatieve mechanisme, door niet traditioneel op zoek te gaan naar een dienstverlener, maar naar een dienstverlening. Daarbij vinden de dienstverlener en investeerder elkaar om samen een maatschappelijk probleem aan te pakken, dat VDAB vooropstelde. Zo ontstaat er een dynamiek tussen de sociale dienstverleningssector en de investeringsmarkt. De sociale dienstverlener werd gestimuleerd als ondernemer, de investeerder als een betrokken, geëngageerde partij.

Een nieuw instrument

Deze publiek-private samenwerking is nieuw, maar complementair aan de gebruikelijke samenwerkingen van VDAB. Het SIB-mechanisme wil in geen geval de gebruikelijke benadering voor de partnerships van VDAB vervangen. Het is een complementair mechanisme om risicovolle en innovatieve projecten te financieren.

VDAB wil met zijn unieke SIB-structuur de katalysator zijn om de dynamiek tussen deze twee werelden aan te wakkeren, om zo sociale problemen samen aan te pakken.

"We geloven dat op die manier ongelooflijk mooie en uitdagende projecten ontstaan om maatschappelijke problemen op te lossen.” - Ian Dewae, VDAB (2019). 

Op deze pagina