Tijdelijke Werkervaring OCMW (TWE OCMW)

VDAB en lokale besturen helpen met 'Tijdelijke WerkErvaring Ocmw' (TWE OCMW) werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit, competenties en werkervaring verwerven binnen een reële werkomgeving.