Bepalen prijs cheque

In het decreet 'wijk-werken' vinden we hierover het volgende terug:

In het decreet 'wijk-werken' vinden we hierover het volgende terug:

Art. 38. De Vlaamse Regering bepaalt de aanschafprijs die de gebruiker moet betalen voor de wijk-werkcheque.

De Vlaamse Regering bepaalt de aanschafprijs die de gebruiker moet betalen voor de wijk-werkcheque.

De Vlaamse Regering kan bij het bepalen van de aanschafprijs een onderscheid maken per soort activiteit en per soort gebruiker.

De Vlaamse Regering kan aan de gemeenten de mogelijkheid geven om de aanschafprijs te bepalen binnen de grenzen die zij vastlegt.

In het uitvoeringsbesluit 'wijk-werken' wordt dit als volgt ingevuld:

Art. 38. §1. De gebruiker koopt wijk-werkcheques aan bij de uitgiftemaatschappij. De aanschafprijs bedraagt minimaal 5,95 euro.

Elke gemeente of samenwerkingsverband kan beslissen om een hogere aanschafprijs te vragen aan de gebruiker, op voorwaarde dat de aanschafprijs wordt verhoogd met een veelvoud van 0,50 euro en dat de aanschafprijs ten hoogste 7,45 euro bedraagt.

De afwijking treedt in werking op 1 januari van het jaar nadat de gemeente de beslissing heeft genomen.

Als de organisator wordt aangewezen door een samenwerkingsverband of groep van gemeenten, wordt de aanschafprijs in consensus bepaald. Indien zij geen consensus bereiken bedraagt de aanschafprijs in dat gebied de laagste prijs die geldt in een van de deelnemende gemeenten.

Bij het bepalen van de aanschafprijs kan de gemeente of de groep van gemeenten geen onderscheid maken per type gebruiker of per type activiteit.

De minimumprijs van de wijk-werkcheque bedraagt 5,95 € / cheque. Van deze chequeprijs kan door uw lokaal bestuur afgeweken worden zolang de maximumprijs van 7,45 €/ cheque niet wordt overschreden.

Mogelijke prijzen van de wijk-werkcheque zijn 5,95 € - 6,45 € - 6,95 € - 7,45 €. Varianten op deze prijzen zijn niet toegestaan. Ook kan er geen variatie in chequeprijs voorzien worden per type gebruiker of per type activiteit.