Vlaamse activiteitenlijst wijk-werken

Hieronder vind je de lijst met activiteiten die gebruikers van wijk-werken mogen laten uitvoeren door wijk-werkers. Elke gemeente kan beslissen welke activiteiten ze uit deze lijst toelaten en welke niet. 

1. Toegelaten hoofdactiviteiten

 • Activiteiten in functie van preventie
 • Hulp bij administratieve taken
 • Kleine herstellings- en onderhoudswerken
 • Klein tuinonderhoud
 • Land- en tuinbouw
 • Logistieke taken
 • Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen
 • Ondersteuning van personen bij huishoudelijke taken 

2. Toegelaten hoofd- en subactiviteiten per type gebruiker

Particulieren

 • Kleine herstellings- en onderhoudswerken aan bewoond gebouw van gebruiker
  • Activiteiten die normaal gezien worden uitgevoerd door vaklui, maar die ze niet uitvoeren door de beperkte omvang, bijvoorbeeld:
   • Schilderen, plamuren, behangen, opmetsen... van kleine oppervlakken
   • Lampen vervangen, armatuur bevestigen, meubelpakket monteren...
   • Plaatsen van bevloering of wandtegels op kleine oppervlaktes na bepaalde werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld het herstel van een kraan)
   • Zandzakjes vullen
   • Het onderhouden van grafzerken (occasioneel)
 • Klein tuinonderhoud
  • Ruimen van sneeuw                                                                  
  • Ruimen van bladeren
  • Snoeien van hagen
  • Onderhouden van tuinperken
  • Gras maaien
  • Spitten, zaaien en planten
 • Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen
  • Kinderopvang in het huis van de gebruiker
  • Huistaakbegeleiding
  • Gezelschap bieden aan de gebruiker of familieleden (bijvoorbeeld om een mantelzorger tijdens een korte periode te vervangen). Dit betreft activiteiten waarop geen regelgeving van toepassing is.
  • Het vergezellen van de gebruikers en familieleden naar activiteiten. Dit betreft activiteiten waarop geen regelgeving van toepassing is.
 • Ondersteuning van personen bij huishoudelijke taken
  • Wassen van textiel
  • Strijken. Deze activiteit kan enkel plaatsvinden bij gebruikers en uitgevoerd worden door wijk-werkers die deze activiteit uitvoerden via PWA.
  • Koken en afwassen
  • Klein naaiwerk
  • Grote kuis (kelders, zolders...)
  • Poetsen. Deze activiteit kan enkel plaatsvinden bij gebruikers en uitgevoerd worden door wijk-werkers die deze activiteit uitvoerden via PWA. Verderzetting van de huidige overgangsmaatregel onder PWA sinds 2004.
  • Voorbereiden bij het leegmaken van een woning, bijvoorbeeld bij een overlijden 

Onderwijsinstellingen 

 • Activiteiten in functie van preventie
  • Gemachtigd verkeersopzichter aan de schoolpoort
 • Hulp bij administratieve formaliteiten
  • Administratieve hulp bij het organiseren van een opendeurdag, tentoonstellingen, feesten, conferenties…
 • Kleine herstellings- en onderhoudswerken
  • Kleine herstellingen die met kinderactiviteiten te maken hebben, bijvoorbeeld: speeltuigen, didactisch materiaal, zandbak...
 • Logistieke taken
  • Hulp aan ouderverenigingen
 • Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen
  • Hulp bij oppas of begeleiding van kinderen naar activiteiten of tijdens de activiteiten
  • Hulp, ondersteuning of uitvoeren van ochtend-, middag- of avondtoezicht
  • Hulp, ondersteuning of uitvoeren van busbegeleiding
 • Bijkomende activiteiten
  • Als onderwijsinstelling mag je ook alle activiteiten laten uitvoeren die vermeld worden bij vzw's en niet-commerciële organisaties. 

Lokale overheden

 • Activiteiten in functie van preventie
  • Gemachtigd opzichter
  • Gemeenschapswachten
  • Logistieke steun bij evenementen, zoals bijvoorbeeld parkeerbegeleiding of ticketcontrole
 • Kleine herstellings- en onderhoudswerken
  • Uitzonderlijke, maar noodzakelijke werken na een ramp, ter ondersteuning van de bevoegde diensten
  • Punctuele of seizoenswerkzaamheden voor het verbeteren van het leefmilieu, straten, openbare parken of wege
 • Logistieke taken
  • Deelname aan en hulp bij occasionele of uitzonderlijke activiteiten                                   
  • Logistieke steun in het dagcentrum van woonzorgcentra
 • Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen
  • Helpen bij opvang van personen zonder vaste verblijfplaats, vooral tijdens de winter
 • Ondersteuning van personen bij huishoudelijke taken
  • Helpen bij huishoudelijke ondersteuning van kwetsbare doelgroepen die ten laste zijn van de gemeente
  • Voorbereiden bij het leegmaken van een woning, bijvoorbeeld bij een overlijden

Vzw's en niet-commerciële verenigingen

 • Activiteiten in functie van preventie
  • Logistieke steun bij evenementen, zoals bijvoorbeeld parkeerbegeleiding en ticketcontrole
  • Voetbalsteward
 • Hulp bij administratieve formaliteiten
  • Administratieve hulp bij uitzonderlijke activiteiten, bijvoorbeeld tentoonstellingen, feesten...
  • Typen van documenten bij overbelasting of uitzonderlijke activiteiten
 • Kleine herstellings- en onderhoudswerken
  • Kleine aanpassingswerken en onderhoudswerken aan het gebouw die vaklui weigeren uit te voeren omdat de omvang te beperkt is
 • Klein tuinonderhoud
  • Grasperken maaien
  • Onderhoud van opritten
  • Sneeuw of bladeren opruimen
 • Logistieke taken
  • Deelname aan en hulp bij occasionele of uitzonderlijke activiteiten
  • Logistieke steun in een dagcentrum van woonzorgcentra
 • Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen
  • Vergezellen van personen naar activiteiten. Dit betreft activiteiten waarop geen regelgeving van toepassing is.
  • Huistaakbegeleiding 
  • Helpen bij het bedelen van maaltijden aan kansarmen.
  • Helpen bij opvang van personen zonder vaste verblijfplaats, vooral tijdens de winter

Land- en tuinbouwbedrijven

Alle activiteiten uitgeoefend binnen het paritair comité voor tuinbouwbedrijf zijn toegelaten, met uitzondering van:

 • het aanplanten en onderhouden van parken en tuinen
 • champignonteelt

Wel toegelaten zijn:

 • groententeelt
 • fruitteelt (ook speciale teelt zoals druiven, aardbeien…)
 • bloementeel
 • sierteelt (alle specialiteiten inbegrepen)
 • boomkwekerij (ook rozen- en sierheesterteelt)
 • teelt tuinbouwzaden

Opgelet:

 • De activiteiten zijn seizoens- en gelegenheidsgebonden en moeten verband houden met zaaien, planten, onkruid wieden, oogsten of het weghalen van landbouwopbrengsten.
 • Het moet over manuele arbeid gaan. De wijk-werker mag niet met landbouwmachines rijden.
 • De wijk-werker mag niet met pesticiden of chemicaliën werken.

Op deze pagina

Wat als de wijk-werker een wagen nodig heeft om de activiteit uit te voeren?

 • De wijk-werker mag zijn eigen wagen níet gebruiken voor het uitvoeren van de activiteiten.
 • Hij mag wel een wagen gebruiken van de gebruiker, maar enkel als de gebruiker in zijn autopolis 'burgerlijke aansprakelijkheid' een uitbreiding voorziet voor de wijk-werker. Is er schade aan de wagen van de gebruiker, dan komen VDAB en de wijk-werkorganisator hier niet in tussen. Alle kosten zijn voor de gebruiker.

 • De wijk-werker mag geen huurwagen gebruiken van de gebruiker.

 • De gebruiker moet vooraf nagaan of de wijk-werker het geschikte rijbewijs heeft om de wagen te besturen.

Deze regels zijn opgesteld om de veiligheid op het werk te verzekeren. Ze houden rekening met welke risico's wel en niet gedekt worden door de verzekering 'burgerlijke aansprakelijkheid' die VDAB heeft afgesloten in het kader van wijk-werken.