Oproep: voucherconcessies voor intensieve begeleiding en bemiddeling

In 2021 werkte VDAB samen met UHasselt en 11 partners aan een nieuwe vorm van samenwerking voor dienstverlening aan burgers. Deze nieuwe samenwerkingsvorm breiden we uit over heel Vlaanderen. Op deze pagina publiceren we het nieuws en de info over deze nieuwe samenwerkingsvorm.Geplande startdatum van de projecten: September 2023

Publicatie van de oproep: Najaar 2022

Regio: Vlaanderen

Status: Gepubliceerd

Wat is het?

Voucherconcessies voor intensieve begeleiding en bemiddeling is een nieuwe vorm van samenwerking voor dienstverlening aan burgers. Werkzoekenden die nood hebben aan intensieve begeleiding en bemiddeling kunnen daarbij kiezen uit een breder aanbod van partnerorganisaties. De partners bepalen zelf welk deel van de markt zij ambiëren.

Wat betekent werken met vouchers voor jou als partner?

 • Je kiest zelf inhoudelijke specialiteiten of regionale verankering. VDAB kan bij deze eerste oproep de voorgestelde specialiteiten aanpassen of beperken. 

 • Je bepaalt zelf het groeitempo en ambities in functie van eigen sterktes en de vraag van de werkzoekenden.

 • Door de keuze bij de klant te leggen, verschuift de mededinging van de offerte naar het aanbod in de uitvoering. Belangrijk dus om je sterktes in de verf te zetten!

 • Door de inzet van voucherconsessies is het mogelijk om op langere termijn te plannen en te organiseren en om meer duurzaam te investeren in mensen, middelen, methodieken en differentiatie. 

 • Als VDAB voorzien we een geïntegreerde kwaliteitsopvolging tijdens de uitvoering op projectniveau en als trusted advisor op klantniveau.

Stel je kandidaat om een offerte in te dienen

Bij deze oproep zoeken we eerst geschikte kandidaten, die daarna de mogelijkheid krijgen om een offerte in te dienen:

 • Wil je je organisatie kandidaat stellen (= een aanvraag tot deelneming indienen) om een offerte te mogen indienen? Doe dat via e-procurement.
 • We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 2 december 2022 om 10 uur.
 • De geselecteerde kandidaten nodigen we later uit om een offerte in te dienen.

Infosessie 17 november 2022

De opname kan je hieronder bekijken.

Duurt het laden van het filmpje lang? Klik in de rechterbovenhoek op het icoontje Vergroten.

Vragen en antwoorden

Experiment met UHasselt: positieve resultaten en werkpunten

Het experiment met UHasselt dat liep in de provincie Antwerpen leidde in de voorlopige rapportering tot positieve resultaten voor zowel de deelnemers als de partners.

Maar ook voor VDAB waren er een aantal bijkomende voordelen verbonden aan deze manier van samenwerken. De voornaamste winstpunten zijn:

 • een betere waardering door de werkzoekenden
 • een verhoogde inzet op maatwerk en klantengroepen door de partners
 • vroegere activering van werkzoekenden naar werk
 • transparanter beheer van de marktvolumes voor VDAB

Toch zijn er ook een aantal werkpunten zoals een betere communicatie en ondersteuning in het keuzeproces van kwetsbare werkzoekenden, een transparante maar faire weergave van het aanbod en van de resultaten, en een vlottere administratieve afhandeling.

Lees het evualuatieraport van UHasselt

Evaluatierapport vouchers UHasselt (1.47 MB)

Uitbreiding naar andere provincies

Met die bouwstenen wil VDAB deze nieuwe vorm van samenwerking rond begeleiding en bemiddeling, uitbreiden naar andere provincies.

Op deze pagina