Taalcoaching aanbieden

VDAB wil de brug naar werk voor zoveel mogelijk mensen maken. Hiervoor zetten we tools in, zoals: opleiding, begeleiding, bemiddeling, oriëntering, stage en vormen van werkplekleren. Door taalcoaching in deze dienstverlening te verweven, willen we de toegang voor anderstaligen vergemakkelijken en bevorderen.

Je leest hier

  • hoe je als organisatie de goedkeuring aanvraagt om taalcoaching uit te voeren.
  • welke organisaties van VDAB de goedkeuring hebben gekregen om taalcoaching aan te bieden.


Taalcoaching in opdracht van VDAB

VDAB staat niet alleen in voor taalcoaching binnen zijn dienstverlening, maar doet hiervoor ook een beroep op partners. Omdat taalcoaching belangrijker wordt, kiest VDAB voor een werkwijze die de kwaliteit van deze taalcoaching bewaakt én tegelijk het spelersveld in kaart brengt en mogelijk vergroot.

Goedkeuring om taalcoaching uit te voeren

Vanaf 2021 kan de taalcoaching binnen nieuwe opdrachten die VDAB in de markt zet enkel worden uitgevoerd door partners die hiervoor een goedkeuring van VDAB behaalden.

Een goedkeuring kan behaald worden door het 'aanvraagformulier taalcoachingsgoedkeuring' ingevuld te versturen naar samenwerking@vdab.be. In dit aanvraagformulier kan je aangeven of je een goedkeuring wenst voor taalcoaching bij bemiddeling, opleiding in lesverband, en/of taalcoaching op de werkvloer. Daarnaast kan je aangeven of je de goedkeuring enkel wil behalen voor opdrachten van VDAB in eigen beheer of ook voor opdrachten van VDAB uitgevoerd in co- of onderaanneming met een andere partner.

Daarvoor geef je een antwoord op vijf vragen die peilen naar de manier waarop je taalcoaching binnen VDAB-opdrachten kan aanbieden. Op basis van het antwoord op deze vragen beoordeelt VDAB binnen de twee maanden of een goedkeuring verleend kan worden.

Alle info vind je in de informatiebrochure.

Aanvraag indienen om taalcoachingsgoedkeuring te behalen

Wie kan een aanvraag indienen? 
Het staat iedere partner vrij om een taalcoachingsgoedkeuring te behalen. Partners met een goedkeuring die hebben aangegeven dat ze ook taalcoaching zullen uitvoeren in co- of onderaanneming met een andere partner, worden toegevoegd aan een lijst op deze pagina.  Op die manier kunnen potentiële uitvoerders van een dienstverlening in opdracht van VDAB zien op welke partners zij een beroep kunnen doen als ze zelf niet over de vereiste taalcoachingsgoedkeuring beschikken.

 

Hoe kan ik een aanvraag indienen? 
Bezorg het 'aanvraagformulier taalcoachingsgoedkeuring' ingevuld aan samenwerking@vdab.be.

 

Wanneer doe ik een aanvraag? 
Je kan op elk moment een aanvraag indienen bij VDAB. Wil je taalcoaching organiseren binnen een VDAB-opdracht waarvan taalcoaching deel uitmaakt, dan hou je er wel best rekening mee dat je op tijd je aanvraag doet. Je krijgt binnen de twee maanden te horen of je aanvraag wordt goedgekeurd.  

 

Waar kan ik met vragen terecht?
Heb je na het doornemen van de informatiebrochure taalcoaching nog vragen? Bezorg ze aan samenwerking@vdab.be. Schrijf in het onderwerp van je mail: 'Vraag over taalcoachingsgoedkeuring'.

Partners met taalcoachingsgoedkeuring

Hieronder vind je het overzicht van de organisaties en de types dienstverlening (bemiddeling, opleiding in lesverband of taalcoaching op de werkvloer) waarvoor ze taalcoaching mogen uitvoeren:

  Bemiddeling Opleiding in lesverband Taalcoaching op de werkvloer
Alternatief X X X
Argos X X X
Compaan X X X
De Poort vzw X X X
De Sluis X X X
Divergent X   X
Economisch Huis Oostende X    
Emino X X X
Eurospeak X X X
Groep Intro X X X
Kopa ABVV Limburg     X
Kopa Antwerpen X X X
Kopa Oost-Vlaanderen X X X
Ligo   X  
LIV aan het werk     X
Mentor X X X
Nieuw Talent X X X
Randstad X   X

Stad Gent-Dienst Werk en Activering

X X X
Stebo X X X

Steunpunt tewerkstelling
voor maatschappelijk
achtergestelde jongeren vzw 

  X X
Synkroon X X X
Tot uw Dienst vzw (WeerWerk) X X X
Vokans X X X
WEB X X X
Werkperspectief vzw X X X

 

Op deze pagina