Anderstaligen

Klanten begeleiden die weinig of geen Nederlands spreken kan een uitdaging zijn. Op deze pagina vind je info die je kan ondersteunen bij het begeleiden van anderstaligen.link to node
Afbeelding
Persoon geeft uitleg aan andere collega

Bepaal hoe je best communiceert met je anderstalige klant en welke taalhulpmiddelen je kan inzetten. De communicatiewijzer helpt je hierbij.

link to node
Afbeelding
Dienstverlening aan hoogopgeleide anderstaligen

Je vindt hier de info die je als partner kan gebruiken om hoogopgeleide anderstaligen te begeleiden.

link to node
Afbeelding
Lachende mensen

De instroom van vluchtelingen uit Oekraïne doet vragen rijzen over werken als nieuwkomer. Op deze pagina vind je het aanbod van ondersteuning van VDAB bij het werktraject van nieuwkomers.

link to node
Afbeelding
Werkplekleren tijdens TWE

Met het nieuwe decreet Integratie & Inburgering is er bijkomende informatie zichtbaar voor de bemiddelingspartners in MLP. 

link to node
Afbeelding
Begeleiding bij werkplekleren

Welke opdrachten kan je als MLP-partner inzetten om klanten te laten werken aan hun kennis van de Nederlandse taal, gekoppeld aan het taalniveau en profiel van de klant?

Ook interessant

link to node
Afbeelding
4 mensen op een rij

We bieden je op deze pagina een globaal overzicht van het beleid, de dienstverlening en het aanbod van VDAB voor anderstalige werkzoekenden.

link to node
Afbeelding
coaching

Je leest hier hoe je als organisatie de goedkeuring aanvraagt om taalcoaching te geven en welke organisaties van VDAB de goedkeuring hebben gekregen om taalcoaching te geven.