Anderstaligen

Klanten begeleiden die weinig of geen Nederlands spreken kan een uitdaging zijn. Op deze pagina vind je info die je kan ondersteunen bij het begeleiden van anderstaligen.

Persoon geeft uitleg aan andere collega

Communiceren met anderstaligen - communicatiewijzer

Bepaal hoe je best communiceert met je anderstalige klant en welke taalhulpmiddelen je kan inzetten. De communicatiewijzer helpt je hierbij.

Dienstverlening aan hoogopgeleide anderstaligen

Advies op maat voor je hoogopgeleide anderstalige klant

Je vindt hier de info die je als partner kan gebruiken om hoogopgeleide anderstaligen te begeleiden.

Lachende mensen

Voor lokale besturen: werken als nieuwkomer

De instroom van vluchtelingen uit Oekraïne doet vragen rijzen over werken als nieuwkomer. Op deze pagina vind je het aanbod van ondersteuning van VDAB bij het werktraject van nieuwkomers.

Werkplekleren tijdens TWE

Voor bemiddelingspartners: Inburgering en NT2 in MLP

 We geven een overzicht van alle technische gegevens die in Mijn Loopbaan te vinden zijn over inburgering en NT2.

Begeleiding bij werkplekleren

Voor bemiddelingspartners: opdrachten: oefen je Nederlands

Welke opdrachten kan je als MLP-partner inzetten om klanten te laten werken aan hun kennis van de Nederlandse taal, gekoppeld aan het taalniveau en profiel van de klant?

Ook interessant

Overzicht VDAB-dienstverlening voor anderstalige burgers

We bieden je op deze pagina een globaal overzicht van het beleid, de dienstverlening en het aanbod van VDAB voor anderstalige werkzoekenden.

Taalbeleid

Om te streven naar een inclusieve en kwalitatieve dienstverlening passen we een taalbeleid toe dat jij als partner mee uitvoert.

Taalcoaching aanbieden

Je leest hier hoe je als organisatie de goedkeuring aanvraagt om taalcoaching te geven en welke organisaties van VDAB de goedkeuring hebben gekregen om taalcoaching te geven.

Voor lokale besturen: advies en begeleiding bij taal- en diversiteitsbeleid

Een taal- en diversiteitsbeleid is belangrijk is voor jouw diverse klantenbestand, en je maakt ook aan al je medewerkers duidelijk hoe je als werkgever omgaat met divers talent. 

Onderstaande organisaties adviseren en begeleiden je bij het opstellen van een taal- of diversiteitsbeleid. Ze bieden ook vormingen aan: