Mandaat voor kosteloze arbeidsbemiddeling (MKAB)

Een organisatie die kosteloos arbeidsbemiddeling wil verstrekken aan werkzoekenden, moet hiervoor gemandateerd zijn door VDAB. Je leest hier wat je moet doen om een mandaat voor kosteloze arbeidsbemiddeling (MKAB) aan te vragen.

Waarom een mandaat kosteloze arbeidsbemiddeling (MKAB)?

Een organisatie die kosteloos arbeidsbemiddeling wil verstrekken aan werkzoekenden, moet hiervoor gemandateerd zijn door VDAB.

Zie ook het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding van 5 juni 2009.

Hoe vraag je dit mandaat aan?

Je vraagt een mandaat aan via het 'Aanvraagformulier mandaat kosteloze arbeidsbemiddeling (MKAB)'.

Een organisatie moet enkel een aanvraagformulier indienen in die plaats waar de hoofdzetel gevestigd is of waar de natuurlijke persoon kantoor houdt.

In het aanvraagformulier vind je alle info over de routing, inhoud en bijlagen voor de aanvraag.

 

Je bezorgt dit aanvraagformulier ingevuld en ondertekend, zowel op papier, als elektronisch aan je regionale contactpersoon bij VDAB.

Overzicht gemandateerde organsaties

Nog vragen?

Stel je vragen over het mandaat Kosteloze Arbeidsbemiddeling (MKAB) aan de regionale contactpersoon uit je provincie:

 
Antwerpen

VDAB Antwerpen
Somerstraat 22
2018 Antwerpen

Thomas Van Bouwel
thomas.vanbouwel@vdab.be

 
Brussel

VDAB Brussel
Sterrekundelaan 14
1210 Brussel

Wided Boumahra 
administratiebrussel@vdab.be

 
Limburg

VDAB Hasselt
Thonissenlaan 47B
3500 Hasselt

Lucia Laenen
lucia.laenen@vdab.be

Kristel Gerits
kristel.gerits@vdab.be

 
Oost-Vlaanderen

VDAB Gent
VAC - Virginie Lovelinggebouw
Kon. Maria Hendrikaplein 70 bus 63
9000 Gent

Marleen Buysse
marleen.buysse@vdab.be

 
Vlaams-Brabant 

VDAB Leuven
Diestsepoort 6/63
3000 Leuven

Marianne Van de Broeck
vlbr_regiedienst@vdab.be

 
West-Vlaanderen

VDAB Brugge/ VDAB Oostende-Ieper/VDAB Kortrijk-Roeselare
Lekkerbeetstraat 5-7 (tijdelijk ander adres)
8500 Kortrijk

Virginie Mahieu
virginie.mahieu@vdab.be

Evelyne Dhondt
evelyne.dhondt@vdab.be

Op deze pagina