Mandaten

Hieronder vind je de verschillende types mandaten en de procedures om mandaten aan te vragen.Wat is een mandaat?

Een mandaat is een erkenning die een dienstverlener nodig heeft om een bepaalde dienstverlening in naam van VDAB te mogen uitvoeren.  

Voor een aantal opdrachten heeft VDAB de opdracht om de kwaliteit van de dienstverlening op organisatieniveau op te volgen. De organisaties die willen deelnemen aan een dergelijke opdracht moeten hiervoor gemandateerd zijn.

  Eerst registreren als dienstverlener Sociale Economie

  Let op: Sinds 2 september 2019 is er een nieuw kwaliteits- en registratiemodel van WSE, waaraan iedere dienstverlener die wil intekenen op diensten en activiteiten op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en inschakeling ook moet voldoen.

  Om een mandaat te krijgen, moet jouw organisatie voldoen aan dat kwaliteits- en registratiemodel.
  Lees daarom ook onze pagina over het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.

  Mandaat voor Kosteloze Arbeidsbemiddeling (MKAB)

  Door de invoering van het kwaliteits- en registratiemodel van WSE zijn de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een mandaat MKAB sterk vereenvoudigd:

  • Er is geen aparte procedure meer voor OCMW’s, erkende zorginstellingen of onderwijsinstellingen.
  • Het mandaat trajectbegeleiding (MKTB) en het mandaat competentieversterking (MKCO) komen volledig te vervallen.
  • Dit betekent wel dat er een bijkomende kwaliteitsvoorwaarde in de opdrachtdocumenten werd opgenomen. Het betreft concreet de gedragscode t.o.v. de werkzoekende, die je kan terugvinden in de VDAB-contractvoorwaarden bij uitbestedingen van diensten aan personen.

   

  Ga naar de info over het mandaat kosteloze arbeidsbemiddeling >

  Mandaat loopbaanbegeleiding

  Mandaat voor de organisatie van de VDAB-opleiding tot verzorgende en zorgkundige