25 januari 2024 - Klanten waarvoor VDAB-aanbod uitgeput is: vul onze bevraging in!

We hebben jouw hulp nodig!

We merken dat we niet iedereen kunnen helpen met het bestaande aanbod en daarom zijn we een marktverkenning gestart. We hebben jouw hulp nodig! 

Aanbod uitgeput

Een aantal werkzoekenden blijft ook na deelname aan verschillende soorten dienstverlening werkloos. VDAB onderzoekt graag met jou wat deze klantengroep nodig heeft om duurzaam aan het werk te gaan. 

Daarvoor doen we graag beroep op jouw expertise, ideeën en ervaringen. 

Klantengroep en uitgangspunten? Bekijk het filmpje

In dit filmpje geven we meer toelichting over:

  • de klantengroep waarvoor we een oplossing zoeken
  • enkele belangrijke uitgangspunten die belangrijk zijn om weten als je hieraan meewerkt

 

Het filmpje is een opname van een infosessie voor geïnteresseerden op 24 januari 2024.

Het kan even duren voor het filmpje start met spelen.

Volgende stappen? Vul onze bevraging in!

Vul vóór 1 februari onze bevraging in.

Op basis van jullie input in de enquête bepalen we de volgende stappen.

Dit kan zijn:

  • klankbordgroep met een beperkt aantal deelnemers
  • interviews

VDAB kan op basis van de verzamelde informatie ook besluiten om niet verder te gaan met dit project.

Wij kijken uit naar je respons!

Nieuwe informatiesessie

Als we beslissen om verder te gaan op basis van de verzamelde informatie, organiseren we een nieuwe informatiesessie.

Nog vragen?

Heb je na het bekijken van het filmpje nog vragen over de klantengroep? Stel ze ons vóór 1 februari 2024.