Mandaten

Sinds 2 september 2019 is er een nieuw kwaliteits- en registratiemodel.

Iedere dienstverlener die wil intekenen op diensten en activiteiten op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en inschakeling moet aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau voldoen.

Lees daarom eerst onze pagina over het nieuw kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.



Wat is een mandaat?

Een organisatie die kosteloos arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding en/of competentieontwikkeling wil verstrekken aan werkzoekenden, moet  volgens het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding van 5 juni 2009 gemandateerd te zijn.

Afhankelijk van de dienstverlening die een organisatie ter beschikking wil stellen van de werkzoekende moet ze een Mandaat voor Kosteloze Arbeidsbemiddeling (MKAB) eventueel aangevuld met een Mandaat voor Kosteloze Trajectbegeleiding (MKTB) en/of een Mandaat voor Kosteloze Competentieontwikkeling (MKCO) aanvragen. 

Met een mandaat toont de organisatie aan dat ze beschikt over een duidelijke organisatiestructuur en de nodige infrastructuur voor het uitvoeren van de vooropgestelde dienstverlening. De volledige voorwaarden om gemandateerd te worden vind je in de aanvraagdocumenten.

  Een mandaat aanvragen?

  Een organisatie moet enkel een aanvraagdocument indienen in die plaats waar de hoofdzetel gevestigd is of waar de natuurlijke persoon kantoor houdt.  Het bevat alle informatie met betrekking tot routing, inhoud, bijlagen,... van de aanvraag.

  Het aanvraagdocument en de gegevens van de contactpersoon van jouw regio, vind je lager op deze pagina terug.

  Samenwerkingsovereenkomst Indicering

  Lees de informatie over de adviesbevoegdheid indicering door OCMW's.

  Overzicht gemandateerde organisaties

  Hierbij vind je de lijst/overzicht met gemandateerde organisaties: