Taalcoachingsgoedkeuring

VDAB wil de brug naar werk voor zoveel mogelijk mensen maken. Hiervoor zetten we tools in, zoals: opleiding, begeleiding, bemiddeling, oriëntering, stage en andere vormen van werkplekleren. Door taalcoaching in deze dienstverlening te verweven, willen we de toegang voor anderstaligen vergemakkelijken en bevorderen.Taalcoaching in opdracht van VDAB

VDAB staat niet alleen in voor taalcoaching binnen haar dienstverlening, maar doet hiervoor ook een beroep op partners. Omdat taalcoaching belangrijker wordt, kiest VDAB voor een werkwijze die de kwaliteit van deze taalcoaching bewaakt én tegelijk het spelersveld in kaart brengt en mogelijk vergroot.

Goedkeuring om taalcoaching uit te voeren

VDAB streeft ernaar om vanaf 2021 de taalcoaching binnen nieuwe opdrachten uitsluitend te laten uitvoeren door partners die een goedkeuring voor de uitvoering van taalcoaching in opdracht van VDAB behaalden.

Een goedkeuring kan behaald worden door het 'aanvraagformulier taalcoachingsgoedkeuring' ingevuld te versturen naar samenwerking@vdab.be. In dit aanvraagformulier biedt de organisatie een antwoord op vijf vragen die peilen naar de manier waarop zij taalcoaching binnen VDAB-opdrachten kunnen aanbieden. Op basis van het antwoord op deze vragen beoordeelt VDAB, binnen de twee maanden, of een goedkeuring verleend kan worden.

Alle info vind je in de informatiebrochure.

Aanvraag indienen om taalcoachingsgoedkeuring te behalen

Wie kan een aanvraag indienen? 
Het staat iedere partner vrij om een taalcoachingsgoedkeuring te behalen. Je kan alle partners met een goedkeuring voor het uitvoeren van taalcoaching raadplegen via een lijst. Deze lijst zal zichtbaar zijn voor potentiële uitvoerders van een dienstverlening in opdracht van VDAB.

 

Hoe kan ik een aanvraag indienen? 
Bezorg het 'aanvraagformulier taalcoachingsgoedkeuring' ingevuld aan samenwerking@vdab.be.

 

Wanneer doe ik een aanvraag? 
Je kan een aanvraag onbeperkt in tijd indienen bij VDAB. Wil je echter taalcoaching organiseren binnen een VDAB-opdracht waarvan taalcoaching deel uitmaakt, dan hou je er best rekening mee dat je op tijd je aanvraag doet. Je krijgt binnen de twee maanden te horen of je aanvraag wordt goedgekeurd. Bij afkeuring geldt een verplichte wachttermijn van zes maanden alvorens een nieuwe aanvraag ingediend kan worden.

 

Waarom doe ik een aanvraag?
Omdat VDAB ernaar streeft om vanaf 2021 voor nieuwe opdrachten waarvan taalcoaching deel uitmaakt, de taalcoaching uitsluitend te laten gebeuren door organisaties die een goedkeuring behaalden. Wil jij taalcoaching uitvoeren, dan moet je zo'n goedkeuring behalen.

 

Waar kan ik met vragen terecht?
Heb je na het doornemen van de informatiebrochure taalcoaching nog vragen? Dan kun je die bezorgen aan samenwerking@vdab.be. Schrijf in het onderwerp van je mail: 'Vraag omtrent taalcoachingsgoedkeuring'