Centraal en provinciaal overleg

VDAB en lokale besturen overleggen op regelmatige basis. Er zijn werkgroepen op provinciaal en Vlaams niveau. Op deze pagina vind je de links naar de googlesites met de agenda's en verslagen van de verschillende werkgroepen en overlegstructuren.

Provinciale werkgroepen lokale besturen

VDAB, lokale besturen en sociale partners overleggen in elke provincie op regelmatige basis.

In dit overleg wisselen VDAB, lokale besturen en sociale partners informatie uit en brainstormen over verschillende werkgerelateerde thema’s.

 

Elke provinciale werkgroep heeft een Google Site met agenda en verslagen:

 

Heb je vragen over deze werkgroepen? Neem contact op met je regionale netwerk- of stadsmanager > 

Centrale werkgroep lokale besturen

VDAB, lokale besturen en sociale partners overleggen in een centrale werkgroep op Vlaams niveau.

In dit overleg wisselen VDAB, lokale besturen en sociale partners informatie uit en brainstormen over verschillende werkgerelateerde thema’s.
 

Heb je vragen over dit overleg? Neem contact op met hilde.baerten@vdab.be

Overleg VDAB-VVSG

VDAB en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) overleggen op regelmatige basis.

In 2017 versterkten VDAB en VVSG hun gezamenlijke doelstellingen en engagementen in een vernieuwde partnerschapsovereenkomst.

Deze partnerschapsovereenkomst biedt een kader waarbinnen de reeds bestaande en toekomstige (boven)lokale samenwerkingsovereenkomsten VDAB en lokale besturen gesitueerd worden. VDAB volgt deze strategisch-tactische samenwerking op met aanspreekpunten centraal en provinciaal.

 

Heb je vragen hierover? Neem contact op met hilde.baerten@vdab.be

Op deze pagina