Voor lokale besturen

Op deze pagina's vind je alle info voor lokale besturen.Nieuws

Nieuws voor lokale besturen. 

 

8 maart 2023

6 lokale besturen uit de Zuiderkempen organiseerden samen met VDAB een jobdag voor Oekraïense werkzoekenden

Op 2 februari organiseerden Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Zuiderkempen in samenwerking met VDAB, het Vlaams ondersteuningsteam, het Agentschap Integratie en Inburgering, Voka, Travi en bedrijven uit de regio, een jobmatching voor Oekraïners in Geel.

Bekijk het filmpje >

 

2 maart 2023

Lokale besturen en VDAB werken succesvol samen: minister Brouns bezoekt het horecatrailer van VDAB in Hasselt

Minister Brouns bracht in februari een bezoek aan de horecatrailer van VDAB in Hasselt. De horecatrailer in Limburg is een samenwerking tussen de Stad Hasselt, Horeca Forma, Horeca Hasselt en VDAB, waarmee we werkzoekenden, inactieven, maar ook werknemers helpen een job in de horeca te vinden.

Bekijk het filmpje >

 

VDAB en gemeente Heusden-Zolder werken succesvol samen om niet-beroepsactieven te bereiken

in onze huidige krappe arbeidsmarkt, met weinig werkzoekenden en historisch veel vacatures, is het ontzettend belangrijk om niet-beroepsactieven te bereiken én te overtuigen om aan het werk te gaan. Voor wasserij Mireille kon VDAB samen met gemeente Heusden-Zolder verschillende huisvrouwen van buitenlandse origine activeren. Minister Jo Brouns kwam in januari bij ons op bezoek om te ontdekken hoe het team in Heusden-Zolder het aanpakte. 

Bekijk het filmpje >

 

Nieuw GLOW-traject: wat betekent dit voor jou als lokaal bestuur?

GLOW staat voor Groeien en Leren Op de Werkvloer. In dit project begeleiden en bemiddelen we werkzoekenden en leefloongerechtigden via een intensief traject met werkplekleren naar duurzaam werk. VDAB werkt voor dit project samen met verschillende partners.

Wat betekent dit voor jou?

  • Als sociaal werker of arbeidstrajectbegeleider kan je het GLOW-traject aanbieden aan leefloongerechtigden
  • Als lokaal bestuur kan je een GLOW-stageplaats aanbieden

Lees meer >

 

Webinar voor lokale besturen: werken als nieuwkomer (update)

Tijdens een webinar voor lokale besturen op dinsdag 5 april om 17u30, gaf Vlaams minister van Werk Hilde Crevits, samen met mensen van VDAB en van het departement Werk & sociale economie, toelichting aan de lokale besturen over werken als nieuwkomer: wat kan, wat mag, en welke mogelijkheden zijn er voor nieuwkomers en voor werkgevers?

De opname van de webinar is beschikbaar op de pagina 'Werken als nieuwkomer' en op vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine

 

Landingspagina voor werkgevers die nieuwkomers willen tewerkstellen

Naar aanleiding van de acute situatie van personen uit Oekraïne die hun land ontvluchten, hebben de Europese lidstaten beslist om een richtlijn toe te passen waardoor een tijdelijke bescherming mogelijk wordt. Ongetwijfeld roept dit ook bij lokale besturen enorm veel vragen op. Vragen met betrekking tot opvang, woonst, school… maar mogelijk krijgen jullie naar de toekomst toe ook vragen rond werk/arbeid. 

Wat kan VDAB betekenen? 
Vanuit de Vlaamse regering is een Taskforce opgericht. VDAB zit mee in deze taskforce met betrekking tot het domein Werk. Ook met VVSG is er regelmatige afstemming. VVSG voorziet een specifieke pagina op hun website met daarop thematische blokken. Men bekijkt of hier de blok werk aan toegevoegd kan worden. VDAB zal deze blok dan mee voeden. Meer informatie is te vinden op de website van VVSG

Ook vanuit werkgevers ontvangen we signalen dat verschillende onder hen werkplekken ter beschikking hebben. Door de hashtag #werkplekvrij toe te voegen aan hun vacature kunnen deze vacatures eenvoudig geselecteerd worden op onze website. We maakten ook een landingspagina op onze website waarop allerlei belangrijke informatie voor werkgevers verzameld wordt. Ga naar de landingspagina op vdab.be voor werkgevers die nieuwkomers te werk willen stellen > 

 

Vernieuwde Arbeidsmarktverkenner

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Daarom lanceert VDAB de vernieuwde
arbeidsmarktverkenner met arbeidsmarktinformatie op maat van partners. In de
arbeidsmarktverkenner vind je maandelijkse provinciale vacature- en
werkzoekendenberichten en presentaties die de arbeidsmarkt belichten vanuit het
perspectief van een provincie, een sectorale beroepencluster en intensieve
dienstverlening.

Neem zeker een kijkje in de presentatie voor jouw provincie. Deze brengt de tewerkstelling,
het aantal vacatures en de werkzoekenden zonder werk in kaart. Waar mogelijk is er een
link opgenomen naar het bronmateriaal. Zo kan je zelf nog meer gedetailleerde
arbeidsmarktinformatie voor jouw stad/gemeente bekijken.

De maandelijkse vacature- en werkzoekendenberichten houden je op de hoogte van de
evoluties in jouw provincie.

Wil je meer weten over de sociale economie en klanten met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt? Neem dan zeker een kijkje in de presentatie over Intensieve Dienstverlening. VDAB en haar partners bieden intensieve dienstverlening voor o.a. personen met een arbeidsbeperking (PMAB), personen met migratieachtergrond, laaggeschoolden, 55-plussers, gedetineerden, mensen in armoede, langdurig werkzoekenden en NEET-jongeren.

Begeleid jij werkzoekenden?
De praktijkgerichte online leermodule helpt je arbeidsmarktinformatie en -tools gebruiken bij
het oriënteren. Je leert of het jobdoelwit van jouw klant realistisch is, hoe je jouw klant kan
heroriënteren en wat de opportuniteiten op de arbeidsmarkt zijn.

Bekijk de arbeidsmarktverkenner>
 

Digibanken gaan van start!

De coronacrisis maakte de digitale kloof in onze samenleving nog meer zichtbaar. Mensen in een kwetsbare positie ervaren een ongelijke toegang tot technologie en beschikken vaak over minder digitale vaardigheden. De Vlaamse overheid wil kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf door de oprichting van digibanken. Via digibanken kunnen personen met risico op digitale uitsluiting laptops ontlenen, digitale opleidingen volgen en begeleiding krijgen om online dienstverlening te gebruiken.  

Het Departement Werk en Sociale Economie lanceerde in het najaar 2021 de eerste twee oproepen om de opstart van digibanken mogelijk te maken. De eerste goedgekeurde projecten gaan op 1 februari 2022 van start.

Bouw mee aan digitale inclusie en start een digibank! Bij digibanken kan je terecht om hardware uit te lenen, opleidingen rond digitale vaardigheden te volgen en krijg je hulp bij digitale administratie (vb. MijnBurgerprofiel of Itsme).

Op de nieuwe website: digibanken.vlaanderen.be vindt u alle informatie over de ambitie van de digibanken, wat een digibank precies doet en hoe u zelf een digibank kunt starten. Daarnaast kunt u er terecht om inspiratie op te doen via interviews met betrokken partijen, alsook voor tips en tricks om aan de slag te gaan met e-inclusie. De website krijgt op termijn ook een overzichtskaart van alle digibanken in Vlaanderen.

Ga naar digibanken.vlaanderen.be >

 

Conceptnota Gemeenschapsdienst

Misschien las je het al in de krant: de Vlaamse regering heeft een conceptnota goedgekeurd over gemeenschapsdienst voor wie al meer dan twee jaar uitkeringsgerechtigd werkzoekend is. Het zou dus kunnen dat we er in 2023 een competentieversterkende actie bijkrijgen. Dit is een conceptnota, op dit moment verandert er in de praktijk dus nog niets. Het kabinet Werk en Sociale Economie is nu aan zet om in dialoog te gaan met de sociale partners en VVSG over dit concept van gemeenschapsdienst.

Ga naar de conceptnota >

 

Heusden-Zolder en Beringen sluiten een samenwerkingsovereenkomst met VDAB om meer mensen aan het werk te krijgen

VDAB kreeg van minister Hilde Crevits als opdracht om 120.000 extra mensen aan het werk te zetten. Vlaanderen wil tot de Europese topregio’s behoren op het vlak van werkzaamheidsgraad. Een werkzaamheidsgraad van 80% in heel Vlaanderen is het doel. Grote doelen bereiken we in dit geval door lokaal te werken en te onderzoeken welke bevolkingsgroepen bijkomend kunnen geactiveerd worden. Beringen en Heusden-Zolder, die al jaren sterk investeren in de activering van hun bevolking, zetten mee hun schouders onder deze doelstelling.

Lees meer >

 

Nieuw plan Samenleven van Vlaams Minister Bart Somers biedt extra mogelijkheden voor projecten voor anderstaligen

Het Plan Samenleven van minister Bart Somers, richt zich in de eerste plaats op de 28 lokale besturen waar minstens 7.500 mensen met migratieroots buiten Europa wonen. Met elk van hen sluit de minister een afzonderlijk contract af waarin men afspreekt welke projecten men uitvoert en naar welke doelstellingen men streeft. “In deze steden en gemeenten heeft bijna 2 op 3 inwoners migratieroots. Lokale initiatieven kunnen natuurlijk blijven bestaan, maar vanuit Vlaanderen gaan we onze middelen efficiënter inzetten. We pakken de versnippering aan en gaan voor projecten die geen honderd, maar tienduizenden mensen zullen bereiken.” Andere lokale besturen kunnen wel samenwerken of zich aansluiten op initiatieven, zodat ze het aantal van 7.500 bereiken.

Lees meer op de website van VVSG >

 

Eerste indieningsronde Digibanken achter de rug. Lokale besturen zetten via het project digibanken in op het digitaal versterken van hun inwoners

Met het Project 'Digibanken: verkleinen van de ongelijke digitale kloof (e-inclusie)' wil de Vlaamse overheid kloven dichten via drie doelstellingen:

  • gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning;
  • via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken;
  • en via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten.

Het is de ambitie om via dit project organisaties en ondernemingen in lokale samenwerkingsverbanden of hubs als ‘digibanken’ te verenigen.

Via partnerschappen kon je in 2021 een dossier indienen bij het departement Werk & Sociale Economie. De beslissing over goedkeuring van je dossier wordt (onder voorbehoud) schriftelijk meegedeeld in de loop van de maand januari 2022.

Heb je deze digitale boot gemist? Geen probleem, de oproep wordt meermaals herhaald in de komende 2 jaren.
 

 

Toon meer nieuwsberichten >