GLOW - 'Groeien en leren op de werkvloer'

Via deze pagina vind je alle info over GLOW - 'Groeien en leren op de werkvloer'.

TWE werkzoekende

Als werkgever een GLOW-stageplaats aanbieden

Op deze pagina vind je meer info over hoe je een GLOW-stage in het kader van een GLOW-traject aanbiedt.

lokale besturen

Over GLOW voor GLOW-coaches

Ben je GLOW-coach? Dan vind je hier alle info om je klanten te begeleiden.

GLOW voor lokale besturen

Over GLOW voor lokale besturen

Lokale besturen vinden hier extra info over GLOW, gemeenschapsdienst en hoe je cliƫnten kan toeleiden.

Wat is GLOW?

GLOW staat voor 'Groeien en Leren op de Werkvloer'. In dit activerende project begeleiden en bemiddelen we werkzoekenden met of zonder uitkering. VDAB werkt voor dit project samen met verschillende partners.

Wat houdt een GLOW-traject in?

Een GLOW-traject:

 • is een intensief traject naar werk met een focus op opbouw van competenties door de inzet van werkplekleren met een werkervaringsstage (WES) en/of een individuele beroepsopleiding (IBO).
 • biedt extra ondersteuning
  • op het gebied van het Nederlands als dit nodig is voor de klant. 
  • voor klanten met een arbeidsbeperking (arbeidshandicap of psychosociale/multipele problematiek). 

De duurtijd van het GLOW-traject is maximum 24 maanden.

GLOW en gemeenschapsdienst: enkel voor uitkeringsgerechtigd werkzoekenden

 • Gemeenschapsdienst is een laagdrempelige vorm van werkervaringsstage (WES) binnen GLOW. 
 • Er is enkel sprake van gemeenschapsdienst als de stage aan deze 3 voorwaarden voldoet:
  • Voorwaarde 1: de stage gaat door bij:
   • een gemeente (lokaal bestuur)
   • een VZW
   • of een onderwijsinstelling.
  • Voorwaarde 2: de stage duurt minimum 32 uur per maand en kan dan worden opgebouwd naar meerdere uren per week of per maand.  
  • Voorwaarde 3: we spreken van gemeenschapsdienst als de persoon die deze stage doet minstens 2 jaar uitkeringsgerechtigd werkzoekende is op het moment dat de stage opstart.

Overzicht stageplaatsen lokale besturen

In dit overzicht vind je per regio het aantal stageplaatsen en bijkomende info: deelnemende lokale besturen voor gemeenschapsdienst.