GLOW - 'Groeien en leren op de werkvloer'

Via deze pagina vind je alle info over GLOW - 'Groeien en leren op de werkvloer'.link to node
Afbeelding
TWE werkzoekende

Op deze pagina vind je meer info over hoe je een GLOW-stage in het kader van een GLOW-traject aanbiedt.

Lees meer >

link to node
Afbeelding
lokale besturen

Ben je GLOW-coach? Dan vind je hier alle info om je klanten te begeleiden.

Ga naar de info voor GLOW-coaches >

link to node
Afbeelding
GLOW voor lokale besturen

Lokale besturen vinden hier extra info over GLOW, gemeenschapsdienst en hoe je cliënten kan toeleiden.

Ga naar draaiboek GLOW voor lokale besturen >

Wat is GLOW?

GLOW staat voor 'Groeien en Leren op de Werkvloer'. In dit activerende project begeleiden en bemiddelen we werkzoekenden met of zonder uitkering. VDAB werkt voor dit project samen met verschillende partners.

Wat houdt een GLOW-traject in?

Een GLOW-traject:

 • is een intensief traject naar werk met een focus op opbouw van competenties door de inzet van werkplekleren met een werkervaringsstage (WES) en/of een individuele beroepsopleiding (IBO).
 • biedt extra ondersteuning
  • op het gebied van het Nederlands als dit nodig is voor de klant. 
  • voor klanten met een arbeidsbeperking (arbeidshandicap of psychosociale/multipele problematiek). 

De duurtijd van het GLOW-traject is maximum 24 maanden.

GLOW en gemeenschapsdienst: enkel voor uitkeringsgerechtigd werkzoekenden

 • Gemeenschapsdienst  is een laagdrempelige vorm van werkervaringsstage (WES) binnen GLOW. 
 • Er  is enkel sprake van  gemeenschapsdienst  als deze stage  aan deze 3 voorwaarden voldoet:
  • Voorwaarde 1:  de stage gaat door bij
   • een gemeente (lokaal bestuur)
   • een VZW
   • of een onderwijsinstelling.
  • Voorwaarde 2:  de stage duurt minimum 32u / maand en maximum 64u / maand
  • Voorwaarde 3: we spreken van gemeenschapsdienst als de persoon die  deze stage doet minstens 2 jaar uitkeringsgerechtigd werkzoekende  is  op het moment dat de stage opstart.