Provincie en stad Antwerpen: routing voor klanten met leefloon in samenwerking met VDAB

Op deze pagina lees je als lokaal bestuur van provincie en stad Antwerpen hoe de routing voor klanten met leefloon in de samenwerking met VDAB verloopt.

Samenwerking met lokale besturen van de regio's Mechelen en Kempen

Voor de samenwerking met lokale besturen in de regio’s Mechelen en Kempen heeft VDAB volgende afspraken gemaakt:

  • Voor nieuwe bij VDAB ingeschreven OCMW-klanten: VDAB bezorgt wekelijks aan elk OCMW in de regio’s Mechelen en Kempen een beveiligde lijst met de nieuw ingeschreven OCMW-klanten, met de vraag om aan te geven wie deze klanten zal activeren.
  • Klanten waarvoor VDAB de activering aanvraagt of bij Oekraïense klanten waarvoor er 3 weken zijn verstreken sinds de verzending van de lijst en het OCMW heeft niet aangegeven dat ze deze klant gaan activeren: zie de stappen van de activering hieronder.

Samenwerking met Dienst Activering van Stad Antwerpen

Met de Dienst Activering van Stad Antwerpen heeft VDAB deze afspraken gemaakt:

  • Ofwel vraagt de Dienst Activering van Stad Antwerpen bemiddeling van een klant aan bij VDAB:
    • Wanneer? Op elk moment kan de Dienst Activering Stad Antwerpen aan VDAB vragen om de bemiddeling van een klant op te nemen. 
    • Hoe? De Dienst Activering van Stad Antwerpendoet doet dit via het MLP-dossier van de klant.
  • Ofwel vraagt VDAB de activering aan voor klanten van de Dienst Activering van Stad Antwerpen. Zie verder bij 'Stappen in de activering bij VDAB'.

Stappen in de bemiddeling bij VDAB 

De bemiddeling bij VDAB verloopt volgens deze stappen:

Stap 1: VDAB schat klanten in en wijst ze toe aan het best passende team.

Stap 2: Een VDAB-bemiddelaar (van een sectoraal team of een team Intensieve Dienstverlening)

  • nodigt de klant uit om in te schatten wat er nodig is om werk te vinden.
  • volgt de klant tijdens zijn traject verder op.

Veelgestelde vragen

Wat als een OCMW-klant een vraag naar dienstverlening doet via de Servicelijn of Basisdienstverlening van VDAB?

Dan wordt altijd eerst nagekeken of het OCMW een vraag naar activering door VDAB heeft gesteld.

Wat als de VDAB-bemiddelaar een ander/langer traject naar werk nodig acht dan de OCMW-trajectbegeleider?

In eerste instantie gaan beiden op zoek naar consensus. Indien er geen consensus kan bereikt worden, dan wordt de bemiddeling terug overgedragen naar het OCMW.

Wat als de OCMW-klant aangeeft niet te willen werken of niet meewerkt aan het traject naar werk?

Dan gebeurt er transmissie naar het OCMW zodat het OCMW de nodige stappen kan zetten.

Nog vragen?

Neem contact op met je VDAB-contactpersoon.

Op deze pagina