Nieuws

Je vindt hier nieuws van VDAB voor partners.28 oktober 2020 - Op zoek naar een stageplek voor je werkzoekende klant? Raadpleeg de gloednieuwe stagebedrijvenbank van VDAB

Een stage of opleiding op de werkvloer is voor vele werkzoekenden een opstap naar werk. En ook werkgevers zijn op zoek naar stagiairs. Daarom lanceren we een gloednieuwe stagebedrijvenbank. Deze stagebedrijvenbank bevat een overzicht van alle stageplaatsen, voorzien van de functie, de locatie en de contactgegevens van het bedrijf. 
VDAB verzamelt alle stageplaatsen in de stagebedrijvenbank. Ook de stageplaatsen die het afgelopen jaar in onze vorige databank WeLP gemeld werden, zijn er terug te vinden. 

De stagebedrijvenbank is exclusief voor gecertificeerde partners van VDAB die MLP gebruiken en dus een login hebben. Je kan inloggen op extranet met die login om de stagebedrijvenbank te kunnen raadplegen.

Lees meer over en raadpleeg de stagebedrijvenbank op de extranet-pagina over de stagebedrijvenbank (inloggen vereist).

19 oktober 2020 - Nieuwe afspraken rond 'afwezigheidsattesten opladen voor opleidings- en onderwijspartners'

VDAB heeft de afspraken rond het opladen van afwezigheidsattesten voor opleidings- en onderwijspartners gewijzigd.

Afwezigheidsattesten moeten niet meer opgeladen worden in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP), maar bijgehouden worden door de opleidings- en onderwijspartner.

Indien na een bemiddelingsgesprek bij VDAB, de cursist wordt doorverwezen naar de controledienst, moeten de afwezigheidsattesten opgeladen worden in MLP, hetzij door de VDAB-bemiddelaar, hetzij door de opleidings- of onderwijspartner.

Heb je nog vragen? Neem contact op met je VDAB-contactpersoon.

14 oktober 2020 - Welkom op Extranet voor partners!

Extranet voor partners vervangt eind 2020 vdab.be/partners. Alle informatie van de partnerwebsite kan je dan op deze website vinden. Vanaf 14 oktober 2020 kan je al een eerste versie van Extranet gebruiken. Lees meer.

14 oktober 2020 - Work out Room: Boeit de toekomst van werk en HR jou?

De Work out Room is VDAB's ruimte voor innovatie en co-creatie. Boeit de toekomst van werk en HR jou? Laat je inspireren op onze events!

1 maart 2020 - Beroepsverkennende stage buiten een TWE OCMW traject

Vanaf 30/03/2020 zijn alle OCMW's gemandateerd om Beroeps Verkennende Stage (BVS) in te zetten buiten het kader van TWE-OCMW.

Dit betekent concreet dat VDAB de bestaande ondersteuning waarbij VDAB de BVS-contracten administratief verwerkt stopzet en de OCMW's het vertrouwen en de technische mogelijkheid zullen geven om dit volledig zelf in handen te nemen.

Gezien de registratie van de BVS binnen en buiten TWE verschillend is en de mogelijkheid tot registratie vraagt dat de begeleider over de correcte rechten beschikt in onze systemen, wordt er vanuit VDAB de nodige ondersteuning geboden wat betreft opleiding.

Voor OCMW begeleiders die geen rol binnen TWE-OCMW opnemen is het verplicht om eerst een MLP-opleiding te volgen vooraleer de nodige gebruikersrechten kunnen worden toegekend.

Voor TWE-OCMW begeleiders die al de nodige rechten hebben adviseren de MLP coaches sterk om de MLP opleiding te hernemen en dit gezien de afwijkende registratiewijze voor BVS buiten een TWE ten opzicht van binnen een TWE.

Op extranet is een 'handleiding registreren van beroepsverkennende stage (BVS)' beschikbaar. Bij de registratie van de BVS wordt gevraagd een financieringsnummer toe te kennen (cfr. p13,p14). Voor alle OCMW's die een BVS registreren buiten TWE OCMW moet hiervoor volgend financieringsnummer gebruikt worden: C03S350

Op het leerplatform voor partners is er een module BVS beschikbaar onder 'vormen van werkplekleren'

Bij vragen over de registraties van BVS kan u terecht bij de provinciale MLP-coaches via het contactformulier op extranet.
Voor inhoudelijke vragen over BVS kan u terecht op wpl@vdab.be

17 december 2019 - VDAB en partners: hoe denken ze over de samenwerking?

Enkel samen met onze partners zijn we 'sterk voor werk'. En hoe we met onze partners samenwerken, dat willen we in de toekomst nog beter aanpakken. Zodat elke samenwerking nog vlotter verloopt, en onze dienstverlening een nog beter antwoord biedt op de noden van de arbeidsmarkt en onze klanten.

Daarom organiseerde VDAB eind maart 2019 een uitgebreide bevraging over de samenwerking met partners. 1.735 medewerkers en 1.965 partners vulden de bevraging in. Uit die bevraging blijkt dat partners in het algemeen tevreden zijn over de samenwerking met VDAB. Op basis van de resultaten hebben we 10 aanbevelingen geformuleerd die een traject van verschillende jaren omvatten.

Lees meer over de resultaten