ICF en indiceren

ICF is de methodiek die VDAB gebruikt om te indiceren. Indicering is het onderzoek dat nagaat of iemand erkend wordt als persoon met een arbeidsbeperking en die op basis hiervan adviezen kan krijgen. Elke werkzoekende heeft in zijn dossier een flap ICF (in het vertrouwelijk luik).

 ICF en indiceringsinstrument van VDAB

Het indiceringsinstrument op basis van ICF voor het domein 'Werk' resulteerde in 'gegevensset Werk'. Dit werd voor en door VDAB ontwikkeld, met goedkeuring van WHO. 

Via het ICF-instrument kan iedereen die betrokken is bij de screening van arbeidsmogelijkheden van een persoon gebruikmaken van dezelfde indeling van problemen en moeilijkheden en daarvoor dezelfde woordenschat hanteren. Op deze manier kan informatie beter verzameld, geordend en verwerkt worden. Deze informatie gebruiken we om een goede screening uit te voeren, aan kwaliteitsbewaking te doen en de resultaten te evalueren.

Processtappen indiceringsflow VDAB

Adviesbevoegdheid indicering door partners

In het kader van de decreten collectief maatwerk en lokale diensteneconomie heeft VDAB als arbeidsmarktregisseur meerdere bevoegdheden gekregen: indicering, bepalen rechten, bepalen werkondersteuningspakket en evaluatie van de doelgroepwerknemer. Voor de indicering wil VDAB, met behulp van VVSG, een samenwerking tot stand brengen waarbij specifieke partners dienstverleners (o.a. OCMW & CAD De Werklijn) de kans krijgen om VDAB te ondersteunen bij het indiceren van personen met een arbeidsbeperking.

Lees meer over adviesbevoegdheid indicering door partners >

Inschrijven voor opleidingen ICF

Voor een aantal samenwerkingen moet je opleiding(en) ICF volgen.

Schrijf je hier in >

Meer info of grote groepen van eenzelfde team inschrijven? Mail naar icf@vdab.be

Op deze pagina

ICF en indiceringsinstrument van VDAB

  • Processtappen indiceringsflow VDAB
  • Klant aanmelden in functie van VDAB-screening

Adviesbevoegdheid indicering door partners

Inschrijven voor opleidingen ICF