ICF en indiceren

ICF is de methodiek die VDAB gebruikt om te indiceren. Indicering is het onderzoek dat nagaat of iemand erkend wordt als persoon met een arbeidsbeperking en die op basis hiervan adviezen kan krijgen. Elke werkzoekende heeft in zijn dossier een flap ICF (in het vertrouwelijk luik).

 ICF en indiceringsinstrument van VDAB

Het indiceringsinstrument op basis van ICF voor het domein 'Werk' resulteerde in 'gegevensset Werk'. Dit werd voor en door VDAB ontwikkeld, met goedkeuring van WHO. 

Via het ICF-instrument kan iedereen die betrokken is bij de screening van arbeidsmogelijkheden van een persoon

  • dezelfde indeling van problemen en moeilijkheden gebruiken
  • en daarvoor dezelfde woordenschat hanteren

Zo kunnen we de informatie beter verzamelen, ordenen en verwerken. Deze informatie gebruiken we om

  • een goed te screenen
  • aan kwaliteitsbewaking te doen
  • de resultaten te evalueren.

Bekijk het schema met de processtappen 

Schema processtappen indiceringsflow VDAB (249.79 KB)

Adviesbevoegdheid indicering door partners

Inschrijven voor opleidingen ICF

Voor een aantal samenwerkingen moet je opleiding(en) ICF volgen.

Schrijf je hier in >

Meer info of grote groepen van eenzelfde team inschrijven? Mail naar icf@vdab.be