ICF en indiceren

Lees alles over ICF en indiceren op deze pagina.

Wat is ICF?

ICF is de methodiek die VDAB gebruikt om te indiceren. Het is de objectieve technische taal waarmee we het functioneren van de klant in kaart brengen.

Wat is het indiceringsinstrument?

Het indiceringsinstrument van VDAB op basis van ICF voor het domein 'Werk' resulteerde in 'gegevensset Werk'. VDAB ontwikkelde dit instrument met goedkeuring van WHO. 

Via dit kan iedereen die betrokken is bij de screening van arbeidsmogelijkheden van een persoon:

  • dezelfde indeling van sterktes en problemen gebruiken
  • en daarvoor dezelfde woordenschat hanteren

Zo kunnen we de informatie beter verzamelen, ordenen en verwerken. Deze informatie gebruiken we om:

  • goed te screenen
  • aan kwaliteitsbewaking te doen
  • de resultaten te evalueren

Bekijk het schema met de processtappen:

vrouw met balpen in gesprek met andere vrouw

Meld je klant aan voor screening

Afhankelijk van hoe je al met ons samenwerkt, moet je je klant anders aanmelden. 

Lees hoe jij je klant aanmeldt

GLOW voor lokale besturen

Adviesbevoegdheid indicering

Specifieke partners mogen VDAB ondersteunen bij het indiceren. 

Lees over adviesbevoegdheid indicering

mandaten en certificering

ICF-opleiding

Wil je indiceren, dan moet je opleiding volgen. Er zijn verschillende opleidingen.

Schrijf je in voor een ICF-opleiding

Startinfo voor nieuwe loopbaanbegeleiders

ICF-fiches

ICF-fiches zijn een leidraad voor gesprekken met anderstalige en laagtaalvaardige klanten. 

Ga naar de ICF-fiches

Meer weten?

ICF-site

Meer info? Op de ICF-site vind je meer.

Ga naar de ICF-site