Projecten voor schoolgaande jongeren met woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze pagina is van toepassing voor dienstverlening aan leerlingen die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en onderwijs volgen bij Brusselse of Vlaamse onderwijsverstrekkers.

Alternerende beroepsopleiding (ABO)

Wat is het?

De alternerende beroepsopleiding (ABO) biedt BuSO OV3-leerlingen in de integratiefase, na hun initiële opleiding, een éénjarige opleiding in de vorm van alternerend leren en werken.

Wat doe je?

Als BUSO-school: 

 • ondersteun je de Brusselse jongere bij zijn inschrijving bij Actiris en VDAB.
 • registreer je in het VDAB-dossier van de jongere via de toepassing Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) een aantal zaken. Hoe je dat doet, lees je in de handleiding 'DOV Brusselse leerlingen  MLP Alternerende beroepsopleiding BuSO-OV3':

Inzagerecht

Duaal Leren - Leren en Werken

Wat is het?

Bij duaal leren of Leren en Werken verwerft een leerling secundair onderwijs kennis en vaardigheden in een voltijdse school, een CDO of een Syntra-lesplaats én op de werkvloer. 

Voor wie?

 • Als Brussels CDO:
  • voor Brusselse jongeren in een duale opleiding of aanloopstructuuronderdeel die deelnemen aan het ESF-project 'ondersteuning alternerend leren' (OAL).
  • voor Brusselse jongeren in een opleiding leren en werken in een CDO.
 • als Vlaams CDO, Brusselse/Vlaamse Syntra en Brusselse/Vlaamse voltijdse school duaal leren:
  • voor Brusselse jongeren in een duale opleiding of aanloopstructuuronderdeel die deelnemen aan het ESF-project 'ondersteuning alternerend leren' (OAL).

  • en als Vlaams CDO: ook voor Brusselse jongeren in een opleiding leren en werken in een Vlaams CDO.

Wat doe je...

 • als Vlaams CDO, Brusselse/Vlaamse Syntra en Brusselse/Vlaamse voltijdse school duaal leren?

Inzagerecht

Ondersteuning alternerend leren (OAL)

Wordt er een organisator van het project 'Ondersteuning alternerend leren' betrokken, dan moet die organisator bijkomend specifieke registraties doen in MLP.

Lees meer bij 'Ondersteuning alternerend leren' voor Vlaamse jongeren.

Syntra Leertijd

Er zijn geen specifieke afspraken voor Brusselse jongeren in Syntra Leertijd: je volgt de richtlijnen voor Vlaamse jongeren voor Syntra Leertijd.

Ondersteuning Alternerend Leren (AOL)

Er zijn geen specifieke afspraken voor Brusselse jongeren in Ondersteuning Alternerend Leren (AOL), je volgt de richtlijnen voor Vlaamse jongeren

Transitietrajecten vroegtijdig schoolverlaters (ESF)

Er zijn geen specifieke afspraken voor Brusselse jongeren voor Transitietrajecten: je volgt de richtlijnen voor Vlaamse jongeren.

Toegang

Om te kunnen registreren in het VDAB-dossier van de jongeren heb je toegang nodig:

 • tot de VDAB-toepassing met klantendossiers: Mijn Loopbaan voor Partners (MLP). 
 • én tot het individueel klantendossier in MLP van elke jongere die je begeleidt: hiervoor moet je inzagerecht aanvragen. 

Inzage in het dossier van de jongere kan omwille van de privacywetgeving enkel als het juiste, ingevulde en ondertekende document inzagerecht aan VDAB bezorgd wordt.

Toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners (MLP)

Wil je toegang krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners, de toepassing met klantendossiers van VDAB?

Inzagerecht aanvragen

Inzage in het dossier van de jongere kan omwille van de privacywetgeving enkel als het juiste, ingevulde en ondertekende document inzagerecht aan VDAB bezorgd wordt.

Wie vraagt inzagerecht aan?

De (Brusselse of Vlaamse) onderwijsverstrekker of Syntra vzw vraagt inzagerecht aan in het dossier van de jongere.
Wordt er in kader van 'Ondersteuning alternerend leren' (OAL) een organisator betrokken, dan is het de taak van de onderwijsverstrekker of Syntra vzw om voor die organisator het inzagerecht aan te vragen.

Hoe vraag je inzagerecht aan?

Voor deelname van Brusselse jongeren aan het project:

 1. vul je samen met de jongere de 'Aanvraag inzagerecht' in
  • met onder meer de naam, het bedrijfsnummer en het uitvoerdersnummer van je eigen organisatie.
  • en in geval van 'Ondersteuning alternerend leren' (OAL) ook de gegevens van de organisator.
   • Je vindt de naam, gemeente, het uitvoerdersnummer en het bedrijfsnummer van de organisator in deze overzichten.
   • Tip: Als onderwijsverstrekker kan je de organisator(en) die de OAL zullen opnemen, in één keer mee opnemen ook al is de OAL nog niet gestart. Van zodra OAL start, volstaat een mail naar administratiebrussel@vdab.be
 2. laat je de jongere de ingevulde aanvraag ondertekenen.
 3. bezorg je de ingevulde en ondertekende aanvraag aan VDAB Brussel:
  • per post met: VDAB Brussel, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel ter attentie van 'Dienst Administratie'.
  • en ook per mail via administratiebrussel@vdab.be.

Gebruik deze formulieren:

Contact

Duaal Leren

Voor vragen over duaal leren: contacteer het Departement onderwijs en vorming van de Vlaamse Overheid via lerenenwerken@vlaanderen.be

Actiris

 • Voor technische vragen over de inschrijving bij Actiris: contacteer de dienst Netwerkondersteuning via rpe@actiris.be.

 • Voor andere vragen: contacteer de dienst Partnerships van Actiris via edor@actiris.be

VDAB

Contacteer Sofie Struys via sofie.struys@vdab.be