Tijdelijke werkervaring (TWE)

Tijdelijke werkervaring richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden met een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes om competenties en ervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving.

TWE OCMW

TWE OCMW

Art. 60§7 tewerkstelling in een nieuw daglicht: TWE OCMW is voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, door een gebrek aan (recente) werkervaring en generieke competenties. 

 

TWE werkzoekende

TWE werkzoekende

Deze tender richt zich naar werkzoekenden met een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes om in het normaal economisch circuit aan de slag te kunnen. Werkplekleren biedt hen de kans de competenties te versterken.

Werkplekleren tijdens TWE

Werkplekleren tijdens TWE

Werkzoekenden met een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes krijgen de kans om hun competenties te versterken door middel van werkplekleren.