Beroepskwalificatie loopbaanbegeleider

De Vlaamse Regering keurde op 15 december 2023 een wetsvoorstel goed dat de voorwaarden om te werken als loopbaanbegeleider en loopbaancentrum sterk verandert. 

Op deze pagina lees je welke actie je wanneer moet ondernemen:

 • als loopbaanbegeleider en tot professioneel deskundige aangestelde
 • als loopbaancentrum

 Eerste opleiding erkend, maatregel nog niet van kracht 

Het Departement Werk en Sociale Economie heeft een eerste opleiding tot beroepskwalificatie ‘loopbaanbegeleider’ erkend bij een private opleidingsverstrekker. Het aanbod gaat nog uitbreiden, want een aantal dossiers zijn momenteel nog in behandeling bij DWSE. Lees meer.

Opgelet! De maatregel gaat pas in van zodra er voldoende en toegankelijke manieren zijn bepaald om een beroepskwalificatie te behalen. De minister van Werk bepaalt via Ministerieel Besluit wanneer de maatregel van kracht is. Zodra de maatregel van kracht, moet je, afhankelijk van je situatie, binnen een bepaalde termijn aan de voorwaarden voldoen.

 

Wat houdt deze maatregel in?

De Vlaamse Regering keurde een wetsvoorstel goed dat de voorwaarden om te werken als loopbaanbegeleider en loopbaancentrum sterk verandert:

 • Elke professional die binnen het kader van loopbaancheques als loopbaanbegeleider werkt of gaat werken, moet in de toekomst een beroepskwalificatie kunnen voorleggen of hiervoor gelijkgesteld zijn. 
 • Elk huidig of nieuw loopbaancentrum zal voor elke loopbaanbegeleider een beroepskwalificatie moeten kunnen voorleggen bij de mandaataanvraag of wanneer een nieuwe loopbaanbegeleider aangemeld wordt. Dit wordt een nieuwe bijkomende mandaatvoorwaarde. 

Wat is een beroepskwalificatie?

Een beroepskwalificatie is:

 • ofwel een diploma of getuigschrift uitgereikt door het Departement Onderwijs
 • ofwel een diploma of getuigschrift uitgereikt door een opleidingsverstrekker die door het Departement Werk en Sociale Economie is erkend. 
 • ofwel een getuigschrift behaald bij een EVC-testcentrum dat door het Departement Werk en Sociale Economie is erkend

Voor wie geldt dit?

Deze maatregel geldt voor alle loopbaanbegeleiders, loopbaancentra en tot professioneel deskundig aangestelden.

Loopbaanbegeleiders

Elke professional die binnen het kader van loopbaancheques als loopbaanbegeleider werkt of gaat werken, moet een beroepskwalificatie kunnen voorleggen.

Deze voorwaarde zal gelden voor actieve en startende loopbaanbegeleiders.

Loopbaancentra

Het beschikken over een beroepskwalificatie wordt een mandaatvoorwaarde voor actieve en startende loopbaancentra.

De nieuwe voorwaarde betekent ook dat de betrokkenen die als professioneel deskundige aangesteld zijn en aangesteld worden, naast 3 jaar werkervaring, ook een beroepskwalificatie moeten voorleggen.

Vanaf wanneer gaat deze maatregel in?

Deze maatregel gaat in van zodra er voldoende en toegankelijke manieren zijn bepaald om een beroepskwalificatie te behalen.

De minister van Werk bepaalt via Ministerieel Besluit op aangeven van VDAB, in samenspraak met de sociale partners, RvB VDAB, … het moment waarop deze maatregel ingaat.

Wat is de termijn waarop je aan de voorwaarden moet voldoen?

De termijn waarop je aan de voorwaarden moet voldoen, is verschillend voor:

 • loopbaanbegeleiders die actief zijn op 31-12-2023 en loopbaancentra met een mandaat op 31-12-23
 • loopbaanbegeleiders en loopbaancentra die starten vanaf of na 1-1-2024

Actieve loopbaanbegeleiders en loopbaancentra

Loopbaanbegeleiders die actief zijn op 31-12-2023 en loopbaancentra die een mandaat hebben actief op 31-12-23 krijgen uitstel tot 31-12-2029 om aan de nieuwe voorwaarde te voldoen. 

Startende loopbaanbegeleiders en loopbaancentra

Loopbaanbegeleiders die starten vanaf of na 1-1-2024

Loopbaanbegeleiders die starten vanaf of na 1-1-2024, ongeacht of ze bij een bestaand of een nieuw centrum in dienst gaan, moeten vanaf de datum bepaald via Ministerieel Besluit binnen een termijn van 18 maanden  een beroepskwalificatie behalen.

De termijn van 18 maanden: 

 • wordt bepaald op de persoon, over alle tewerkstellingen bij loopbaancentra heen 
 • gaat in op het moment van de eerste registratie van een gesprek

Loopbaancentra die starten vanaf of na 1-1-2024

Er komt een nieuwe aanvraagprocedure die de nieuwe mandaatvoorwaarden controleert en afdwingt. 

Elk loopbaancentrum dat een mandaat start vanaf of na 1-1-2024, krijgt vanaf de datum dat de maatregel ingaat een termijn van 18 maanden de tijd om aan deze nieuwe voorwaarden te voldoen.

In 2030 vallen alle overgangsmaatregelen weg en moet een aanvraag van bij aanvang aan alle voorwaarden voldoen.

Gelijkstelling aanvragen

Wat is een gelijkstelling?

Een gelijkstelling is een overgangsmaatregel voor wie in aanmerking komt.  
Als je een gelijkstelling bekomt, vervangt deze voor VDAB de beroepskwalificatie binnen het stelsel van de loopbaancheque.

Deze gelijkstelling is enkel geldig voor VDAB. Dus als je gelijkstelling hebt betekent dat niet 'dat je een beroepskwalificatie hebt behaald'.

Wie kan gelijkstelling aanvragen?

Je kan gelijkstelling aanvragen als je kan aantonen dat je als loopbaanbegeleider voor 1-1-2024 gewerkt hebt onder het ESF-stelsel of met loopbaancheques én voldoet aan één van volgende voorwaarden:

 • je bent houder van een diploma van een bachelor- of masteropleiding, dat gelijkgesteld kan worden aan de beroepskwalificatie loopbaanbegeleider (op een door de ministers bevoegd voor Werk en Onderwijs, vastgestelde lijst)
 • je hebt beroepservaring van ten minste drie jaar in de sector van loopbaanbegeleiding, loopbaanoriëntatie of -coaching, outplacement of werkzoekendenbegeleiding
 • je bent houder van een diploma van bachelor- of masteropleiding dat niet voorkomt op eerder genoemde lijst en je hebt 50 loopbaancheques uitgevoerd tussen 1-1-2013 tot en met 31-12-2023
 • je hebt 80 loopbaancheques uitgevoerd tussen 1-1-2013 tot en met 31-12-2023
Wat als je niet in aanmerking komt om gelijkstelling aan te vragen?

Kom je niet in aanmerking om gelijkstelling aan te vragen, dan moet je een beroepskwalificatie behalen via opleiding of een EVC-traject (zie verder). De termijn waarop je je beroepskwalificatie moet behalen kan verschillen.

Wie moet de aanvraag indienen?

Je kan enkel voor jezelf gelijkstelling aanvragen. Je loopbaancentrum kan dat niet voor jou doen omwille van de privacywetgeving. 

Als je gelijkstelling krijgt, kan je deze voorleggen aan je loopbaancentrum.

Wanneer vraag je gelijkstelling aan?

Je kan vrijstelling aanvragen van zodra het VDAB-loket geopend is. Dat zal waarschijnlijk midden 2024 zijn. 

Hoe vraag je gelijkstelling aan?

Van zodra mogelijk, opent VDAB een digitaal loket op extranet waar je via een online formulier gelijkstelling kan aanvragen. De link naar het online formulier publiceren we op deze pagina.

In je aanvraag toon je aan dat je voldoet aan de voorwaarden om gelijkstelling aan te vragen door een dossier toe te voegen. Meer info volgt.

Wie bepaalt of je gelijkstelling krijgt?

VDAB bepaalt of je gelijkstelling krijgt.

Wat als je géén gelijkstelling krijgt?

Kreeg je na je aanvraag géén gelijkstelling van VDAB, dan moet je een beroepskwalificatie behalen via opleiding of een EVC-traject (zie verder). De termijn waarbinnen je de beroepskwalificatie moet behalen kan verschillen.

Beroepskwalificatie behalen

Er zijn 2 mogelijkheden om de beroepskwalificatie loopbaanbegeleider te behalen:

 • door een opleiding te volgen

of

 • via erkenning van verworven competenties (EVC-traject)

Optie 1: een opleiding volgen

De beroepskwalificatie voor loopbaanbegeleider is ingeschaald op niveau 6. Dat is het niveau bachelor/banaba/postgraduaat.

Je zal opleiding kunnen volgen bij private opleidingsverstrekkers of onderwijsinstellingen. Opgelet! De opleidingen moeten erkend zijn door de Vlaamse Overheid als beroepskwalificerend traject (Department Werk en Sociale Economie of Departement Onderwijs).

Waar vind je een overzicht van de erkende opleidingen?

De erkende beroepskwalificerende opleidingen 'loopbaanbegeleider' vind je in het Register van de beroepskwalificerende trajecten. (Vul bij 'Zoek traject' het trefwoord "loopbaanbegeleider" in en vink bij 'Type' "opleiding" aan.)

Ter info: DWSE heeft een eerste opleiding tot beroepskwalificatie ‘loopbaanbegeleider’ erkend bij een private opleidingsverstrekker. Het aanbod gaat nog uitbreiden.

Optie 2: erkenning van verworven competenties (EVC-traject)

Je kan je verworven competenties als loopbaanbegeleider, coach… laten erkennen bij een door het Departement Werk en Sociale Economie erkend testcentrum door een EVC-traject te doorlopen (Erkennen Verworven Competenties). (Wat is EVC?)

De testcentra moeten erkend zijn door het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE).

Op dit moment zijn er nog geen testcentra erkend.

Wat kan je nu al doen?

Als loopbaanbegeleider actief op 31-12-2023:

 • Maak een inventarisatie van je diploma-niveau, aantal loopbaancheques en aantal jaren relevante werkervaring.
 • Van zodra het loket voor gelijkstelling opent, vraag je gelijkstelling aan via het online formulier op extranet.

Als loopbaancentrum met een mandaat op 31-12-2023:

Er verandert op korte termijn nog niets dat onmiddellijke actie van een loopbaancentrum vereist.

 • Laat elke loopbaanbegeleider een inventarisatie maken van zijn diploma-niveau, aantal loopbaancheques en aantal jaren relevante werkervaring.
 • Van zodra het loket voor gelijkstelling opent, spoor je je loopbaanbegeleiders aan om gelijkstelling aan te vragen via het online formulier op extranet.
 • Bied je op dit moment een (niet-erkende) opleiding tot loopbaanbegeleider aan en ben je geïnteresseerd om deze te laten erkennen? Of ben je geïnteresseerd om er één op te starten? Volg de leidraad die DWSE en VDAB hebben opgesteld, als je een aanvraag tot erkenning voorbereidt. Dat vergroot je kansen op een goedgekeurd dossier.

Opleidingen aanbieden of als testcentrum fungeren

Bied je een opleiding tot loopbaanbegeleider aan? Of wil je opleidingen tot loopbaanbegeleider aanbieden of als testcentrum fungeren? 

Lees dan de pagina 'Opleidingen aanbieden of als testcentrum competenties toetsen en erkennen'.

Veelgestelde vragen

Voor loopbaanbegeleiders:

Voor loopbaancentra: