Samenwerking tussen VDAB en onderwijs

Je vindt op deze pagina meer informatie over de samenwerking tussen VDAB en onderwijs:

Samenwerking tussen VDAB en onderwijs: wat betekent dat?

Onderwijspartners en VDAB zetten zich samen in om de vele uitdagingen op het snijvlak onderwijs en werk aan te pakken:

 • Onderwijsinstellingen bieden competentieversterking aan werkzoekenden.
 • Onderwijs en VDAB werken samen aan een vlotte overgang  van school naar werk.
 • Onderwijsorganisaties kunnen bij VDAB terecht voor hun zoektocht naar eigen personeel.
 • Daarnaast versterken onderwijs en VDAB elkaars expertise.

Erkende opleidingen: loopbaangerichte competentieversterking

Onderwijsinstellingen, zoals centra voor volwassenenonderwijs, Ligo: Centra voor Basiseducatie, hoger onderwijs en sommige secundaire scholen kunnen loopbaangerichte competentieversterking aanbieden voor VDAB-klanten buiten de primaire schoolloopbaan.

Hoe werkt het?

Opleidingen erkennen 

 • VDAB selecteert  uit het aanbod een aantal opleidingen waarmee werkzoekenden hun competenties kunnen versterken in functie van duurzame tewerkstelling. 
 • VDAB erkent deze opleiding(en) en sluit hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met de onderwijsinstelling.
 • Deze geselecteerde opleidingen zijn erkende trajecten, herkenbaar aan het VDAB-logo in de opleidingengids.

 

Kostprijs en financiering 

Deze erkende opleidingen zijn kosteloos voor de niet-werkende werkzoekende cursist.
In al de trajecten waarin VDAB samenwerkt met het:

 • volwassenenonderwijs: heeft de werkzoekende recht op een vermindering of een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld.
 • hoger onderwijs:  Als de werkzoekende een studiebeurs wil aanvragen kan hij hiervoor steun en advies krijgen bij  de studentenvoorzieningen (Stuvo) van de hogeschool.

 

Registratie

De deelname van een werkzoekende aan deze erkende opleidingen moet geregistreerd worden bij VDAB. Deze registraties verlopen via de toepassing Mijn Loopbaan voor partners (MLP). 

 

Er zijn 3 soorten erkende opleidingen:

 1. Flankerende opleidingen
 2. Beroepsgerichte opleidingen in functie van de vraag van de arbeidsmarkt (B-KOT) 
 3. Onderwijskwalificerende Opleidingstrajecten met VDAB-opleidingscontract (OKOT-VDAB)
 
1. Flankerende opleidingen 

Dit zijn opleidingen die inzetten op het verwerven van flankerende competenties waardoor het risico op uitval in opleidingen en de arbeidsmarkt daalt. 

Voorbeelden zijn: Nederlands voor anderstaligen, geletterdheids-ondersteuning (taal, rekenen, digitale vaardigheden), arbeidsmarktattitudes en 21e eeuwse vaardigheden.

Deze opleidingen worden bij voorkeur geïntegreerd in de beroepsgerichte opleiding.

 • Intensieve NT2-opleidingen: Nederlands voor anderstaligen niveau 1.1 (startniveau) bij centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) en Ligo: Centra voor Basiseducatie (CBE).
 • Geletterdheids-ondersteuning bij centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) en Ligo: Centra voor Basiseducatie (CBE).

De samenwerkingsovereenkomst VDAB-CBE bepaalt het kader waarbinnen trajecten kunnen opgezet worden voor wat betreft de samenwerking hiervoor met CBE. 

 

2. Beroepsgerichte opleidingen in functie van de vraag van de arbeidsmarkt (B-KOT)

Dit zijn opleidingen waarbij cursisten de competenties verwerven om een knelpuntberoep uit te oefenen. De cursisten behalen hierbij geen diploma, maar wel een certificaat/getuigschrift.

 • Deze trajecten kunnen ‘mixed’ zijn (VDAB en het CVO en eventueel een bijkomende partner geven elk een deel van de opleiding) of volledig doorgaan bij het CVO.
 • De voorwaarden naar de kandidaat toe zijn dezelfde als die van de interne VDAB-opleidingen.
 
3. Onderwijskwalificerende Opleidingstrajecten met VDAB-opleidingscontract(OKOT-VDAB)

Onderwijskwalificerende Opleidingstrajecten met VDAB-opleidingscontract (OKOT-VDAB) zijn opleidingen waarbij cursisten naast de competenties voor een knelpuntberoep ook een onderwijskwalificatie verwerven. 

 • De cursisten behalen hierbij een diploma
 • Deze trajecten worden opgezet in samenwerking met een secundaire school, een centrum voor volwassenenonderwijs of een hogeschool/universiteit. 
 • Deze trajecten kunnen ‘mixed’ zijn (VDAB en de onderwijspartner en eventueel een bijkomende partner geven elk een deel van de opleiding) of volledig doorgaan bij de onderwijspartner.

Via een OKOT-VDAB kunnen volgende diploma’s behaald worden:

 • Diploma secundair onderwijs:
  • via Tweedekansonderwijs (TKO)
  • via 7e jaar Beroeps Secundair Onderwijs (7e jaar BSO)
 • Secundair na secundair (SenSe)
 • Hoger onderwijs
  • Hoger beroepsonderwijs = graduaat (HBO)
  • Professionele Bachelor (PBA)

Lees meer over OKOT op onze website: vdab.be/diplomaviavdab

Opleidingen niet erkend door VDAB

Werkzoekenden kunnen bij onderwijs ook opleidingen volgen die niet erkend zijn door VDAB. Zij doen hiervoor een aanvraag voor 'vrijstelling van beschikbaarheid tijdens opleiding'

Vragen of geïnteresseerd?

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd om met VDAB hierin samen te werken? Neem contact op met onze regionale netwerkmanagers onderwijs.

Wat kan je als onderwijsprofessional doen voor jongeren en werk?

Onderwijsprofessionals kunnen jongeren helpen om hun overstap van school naar de arbeidsmarkt te helpen faciliteren:

 • Willen je leerlingen aan de slag
  • Op vdab.be/jongeren worden ze op weg geholpen met tips rond solliciteren, zelftesten, opleidingen en inschrijven bij VDAB.
  • Laat je leerlingen al inschrijven bij VDAB. Zo kunnen ze al aan de slag en zijn ze al een stapje voor wanneer ze op de arbeidsmarkt komen.
 • Bied je Deeltijds Leren en Werken aan aan jongeren? Dan kan je voor een warme overdracht jongeren doorverwijzen naar de jongeren-consulenten van VDAB:
  • De overdracht kan zowel administratief als na een persoonlijk contact
  • Een warme overdracht is belangrijk voor de continuïteit van de dienstverlening, een vlotte overstap naar de arbeidsmarkt en een duurzame tewerkstelling. 

Hoe ondersteunt VDAB onderwijsinstellingen of onderwijsprofessionals?

VDAB kan onderwijsinstellingen of -professionals ondersteunen tijdens de primaire schoolloopbaan van kinderen/jongeren onder specifieke voorwaarden. 
 

Opgelet! Deze ondersteuning aan onderwijsinstellingen of -professionals geldt enkel bij het ontwikkelen van technische en flankerende competenties (bijvoorbeeld Nederlands Tweede Taal (NT2) en het ontwikkelen van arbeidsmarktcompetenties.

Ondersteuning bij het ontwikkelen van technische en flankerende competenties

De ondersteuning bij het ontwikkelen van technische en flankerende competenties bestaat uit volgende mogelijkheden:

 

Mijn loopbaan voor Partners voor begeleiding in het deeltijds onderwijs

In het deeltijds onderwijs maak je gebruik van Mijn Loopbaan voor Partners (MLP) om begeleidingsacties van je leerlingen te registreren voor ESF-financiering. 

 

Cursusmateriaal gebruiken

Gratis online leren voor scholen

Leerkrachten en leerlingen kunnen gratis de online cursussen van VDAB volgen. Bekijk de online cursussen die we aanbieden. Geïnteresseerd? Schrijf je in! Ben je een leerkracht, kies de doelgroep 'werknemers'. Ben je een leerling, kies dan de doelgroep 'werkzoekenden'.

Gratis didactisch cursusmateriaal in pdf

Ben je op zoek naar basismateriaal voor je lessen, dan kan je ons lesmateriaal downloaden. Bekijk welk lesmateriaal we aanbieden. Geïnteresseerd? Download de blanco overeenkomst voor scholen, vul ze in en mail ze naar cursusmateriaal@vdab.be.

Gratis praktijkgerichte workshops

De meeste workshops die we organiseren, sluiten nauw aan bij ons didactisch cursusmateriaal. Als leerkracht kan je gratis deelnemen aan een workshop als je inspiratie zoekt voor je eigen lessen. Bekijk welke workshops we aanbieden en schrijf je in.

Gratis instructiefilmpjes die we tijdens onze opleidingen gebruiken

Je kan deze instructiefilmpjes op VDAB-Edutube bekijken via je computer of tablet. 

Nog vragen?

Vul ons contactformulier in. 

 

VDAB-opleidingsinfrastructuur gebruiken (10-dagen regeling)

We bieden je de mogelijkheid om praktijklessen te organiseren in onze opleidingscentra gedurende maximaal 10 dagen per leerling.

De belangrijkste spelregels:
 • Je mag gratis onze infrastructuur gebruiken. 
 • De lessen worden door de leerkrachten zelf gegeven.
 • De leerkrachten zijn verplicht om een gratis wegwijssessie te volgen over het opleidingscentrum en de infrastructuur die aan hen wordt toevertrouwd.
 • Leerkrachten die dit wensen, kunnen gratis een train-the-trainer volgen bij VDAB. Tijdens deze train-the-trainer leren ze hoe ze opleiding kunnen geven met onze infrastructuur. 
 • Finaliteitsjaren waar de beoogde competenties in het leerplan, in het opleidingsprofiel, in een gerelateerde beroepskwalificatie of in de VDAB-fiche van de gerelateerde beroepsuitweg(en) staan, kunnen gebruik maken van de gerelateerde infrastructuur.
Geïnteresseerd?

Je kan je inschrijven via het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) van jouw provincie.

 

Opleiden van een taalcoach binnen jouw organisatie

Wat doet een taalcoach?

Met een eigen taalcoach kan je een duurzaam taalbeleid opstarten in je organisatie. Een taalcoach coacht zowel de anderstalige leerling/cursist als het Nederlandstalige personeel. Communicatie is geen eenrichtingsverkeer. Het vlot kunnen begrijpen van instructies gaat samen met duidelijke instructies geven.

Train-the trainer van de taalcoach door VDAB-instructeur

De instructeur gaat op maat van jouw instelling en jouw personeel aan de slag: instructies geven en begrijpen, vragen stellen en beantwoorden, taalkansen creëren tijdens niet-talige lessen, problemen uitleggen en melden, formulieren invullen, veiligheidsvoorschriften begrijpen, …

De VDAB-instructeur komt bij je langs voor een ‘train de trainer’-opleiding. Afhankelijk van de ervaring met taalcoaching duurt zo’n opleiding 40 tot 120 uur. Naast opleiding bieden we het nodige lesmateriaal zodat je nieuwe taalcoach zonder problemen aan de slag kan gaan.

VDAB heeft jarenlange ervaring met de opleiding ‘Nederlands op de Opleidingsvloer’ en ‘Nederlands op de Werkvloer’. Doorheen de jaren ontwikkelde VDAB een methodiek op maat, waarmee de taalcoach onder begeleiding van een VDAB-instructeur aan de slag gaat.

Na afloop van de opleiding heb je een volwaardige taalcoach in huis!

Wat levert het je op?

Een eigen taalcoach die gericht en structureel binnen jouw instelling de vinger aan de pols kan houden op het vlak van communicatie met anderstaligen.
Een grondig taalbeleid levert een beter onderling overleg op, een grotere veiligheid, een betere leerervaring en een intensere samenwerking.

Heb je vragen of wil je concreet aan de slag? 

Contacteer dan de contactpersoon NT2 van de VDAB voor jouw provincie:

Antwerpen
Karen Clukers
karen.clukers@vdab.be
M 0471 35 35 00
 

Brussel
Katrijn Hilleware
katrijn.hillewaere@vdab.be
M 0472 55 59 49
 

Limburg
Jan Mommen
jan.mommen@vdab.be
M 0477 21 02 49
 

Oost-Vlaanderen
Karolien Van der Biest
karolien.vanderbiest@vdab.be
M 0488 37 87 03
 

Vlaams-Brabant
Barbara Noteris
barbara.noteris@vdab.be
M 0475 36 35 19
 

West-Vlaanderen
Henk Vandenbroucke
henk.vandenbroucke@vdab.be
M 0487 62 67 69

Ondersteuning bij het ontwikkelen van arbeidsmarktcompetenties

Bereid je leerlingen voor op de arbeidsmarkt 

Je leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt? VDAB helpt jou hierbij met trainingssessies, online tools, webinars en meer.

Volg een trainingssessie

Leerlingen ondersteunen in het leerloopbaandenken en voorbereiden op de arbeidsmarkt? 

 • Woon of werk je als leraar of begeleider in Brussel? Dan kan je hiervoor terecht bij Jump naar werk
   

Contact

Onze regionale netwerkmanagers:

Antwerpen

Ann Vanveldhoven
ann.vanveldhoven@vdab.be
M 0497 51 89 81


Limburg

Tim Bellers
tim.bellers@vdab.be
M 0478 74 52 95


Oost-Vlaanderen

Isabelle Stroobant
isabelle.stroobant@vdab.be
M 0495 20 70 41


Brussel

Nadine De Coster
nadine.decoster@vdab.be
M 0496 57 74 74
 

Vlaams-Brabant

Niels Jans
niels.jans@vdab.be
0477 98 97 67
 

West-Vlaanderen

Alinka De Baene
alinka.debaene@vdab.be
0498 94 57 92
 

Voor strategische samenwerkingen en contact met VDAB centraal kan je terecht bij onze centrale contactpersonen:

Jan Wilmots
jan.wilmots@vdab.be
M 0497 59 33 63


Isabel Gaisbauer
isabel.gaisbauer@vdab.be
M 048454446

Gerelateerd

Op zoek naar personeel?

> Vind een leerkracht (leerkrachtendatabank)

Wil je werken in het onderwijs?

> Ga naar vdab.be/onderwijs