Deeltijds leren en werken

In het kader van deeltijds leren en werken/duaal leren kan je gebruik maken van Mijn loopbaan voor partners. We geven meer info over alle items rond deeltijds leren en werken.Toegang tot Mijn Loopbaan voor Partners

Wil je toegang krijgen tot Mijn Loopbaan voor Partners

  • in het kader van registraties voor Leertijd door Syntra-vzw's? Volg dan als nieuwe gebruiker de standaardprocedure.
  • in het kader van registraties voor Deeltijds Leren en Werken (niet Leertijd)? Volg dan als nieuwe gebruiker deze bijzondere toegangsprocedure.

Toegang tot het klantendossier

 

Inzage in het dossier van de jongere kan omwille van de privacywetgeving enkel als je het ingevulde en ondertekende document Inzagerecht aan VDAB bezorgt.

De onderwijsverstrekker (Centra Deeltijds onderwijs, Syntra lesplaatsen en voltijdse scholen met een duale opleiding) vult samen met de jongere het formulier Inzagerecht in en vult de gegevens in van de organisatoren IBAL / aanloopfase waarmee er potentieel zal samengewerkt worden in het kader van de begeleiding van de jongere.

Bedrijfsnummers en uitvoerdernummers

Bedrijfs- en uitvoerdersnummers

Als je het inzagerecht aanvraagt, moet je op het aanvraagformulier ook het bedrijfsnummer en uitvoerdersnummer van de organisatoren vermelden. We geven een overzicht van de bedrijfsnummers en uitvoerdersnummers van de organisatoren:

Bedrijfsidentificatienummer

Om een werkervaring of stage te registreren in Mijn loopbaan voor partners, moet je het bedrijfsidentificatienummer van het betreffende bedrijf ingeven in Mijn loopbaan voor partners.

  • Je kan het bedrijfsnummer van het bedrijf aanvragen via het formulier Aanvragen bedrijfsidentificatie - nummers. De servicelijn van VDAB geeft jou binnen de drie werkdagen antwoord.
  • De gegevens die je nodig hebt, zijn: naam en activiteit van het bedrijf, adres, telefoonnummer, ondernemingsnummer of BTW-nummer en naam, telefoonnummer en functie van een contactpersoon.

Deeltijds leren en werken / Duaal leren in Brussel?

Ben je een centrum voor leren en werken uit het Brussels gewest of werk je met Brusselse leerlingen? Dan moet je een specifieke procedure volgen om toegang te krijgen tot het klantendossier van de leerlingen.

Leertijd door SYNTRA - vzw's

Leertijd is een vorm van werkplekleren voor jongeren die beroepscertificaten en/of een onderwijskwalificatie willen behalen. VDAB neemt in het kader van de leertijd de regierol van SYNTRA Vlaanderen vanaf 01/01/2021 over. De uitvoering van de leertijd (organisatie, screening, opvolging en begeleiding van de leerlingen, contacten met ondernemers,...) blijft ook na die datum behouden bij de SYNTRA vzw.'s.

Ga naar de projectfiche en het draaiboek >

Contact VDAB