Activeringstrajecten

Op deze pagina vind je info over Activeringstrajecten: een combinatie van werkacties én hulpverlening die de werkzoekende voorbereidt op betaalde tewerkstelling:

 • voor als je klanten wil aanmelden
 • voor organisaties die met VDAB gaan samenwerken bij Activeringstrajecten

Wat is een activeringstraject?

Dit zijn tijdelijke trajecten van 3 tot maximaal 18 maanden waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden met als doel de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling

De werkzoekende tekent het actieplan voor een activeringstraject uit, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg. Een netwerk van dienstverleners (met werkactoren en zorgactoren) voert de begeleiding uit. 

Voor wie?

Werkzoekenden voor wie betaalde beroepsarbeid tijdelijk niet mogelijk is wegens belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard maar waarbij men aanneemt dat doorstroom naar betaald werk opnieuw mogelijk wordt na deelname aan dit activeringstraject.

Hoe meld je je klant aan?

Je klant aanmelden voor een activeringstraject?

Vul het formulier 'Verzoek tot deelname activeringstraject' in.

VDAB nodigt je klant uit om de aanvraag te bespreken.

Casemanager Zorg

Het trajectplan voor een activeringstraject wordt uitgetekend door de werkzoekende, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg. Bij het bepalen en opvolgen van de begeleidingsdoelen gebruiken beide casemanagers het gemeenschappelijk denkkader en taalgebruik dat uitgewerkt werd door de Wereldgezondheidsorganisatie, namelijk ICF (International Classification of Functioning). Gecertificeerde kennis van ICF is een voorwaarde om de rol van casemanager te kunnen uitoefenen.

Lees meer over ICF >

Taak casemanager Zorg

Op de website van het departement Zorg vind je meer over de taak van een casemanager Zorg in een activeringstraject.

Opleiding ICF

Casemanagers Zorg/Samnwerkingsverbanden Zorg zijn verplicht om bij VDAB een opleiding te volgen over het ICF-instrument en de manier waarop je het arbeidsmatig functioneren van de deelnemer wegschrijft in het elektronisch dossier.

 • Deelname aan deze opleiding is gratis.
 • Wie moet de opleiding volgen? Wie niet?
  • Moeten deze VDAB-opleiding verplicht volgen: nieuwe medewerkers van deze organisaties.
  • Moeten deze VDAB-opleiding niet meer volgen: medewerkers van deze organisaties die
   • de opleiding gevolgd hebben vóór 01-07-2023
   • of er door een gelijkwaardige opleiding in het verleden van werden vrijgesteld.
 • Voor deze opleiding moet je vooraf inschrijven.

 

Lees meer over ICF >

Gemandateerde samenwerkingsverbanden Zorg

Log je in, dan vind je hieronder een lijst met alle gemandateerde samenwerkingsverbanden Zorg en betrokken partners:
 

Registreren in het klantendossier

Ben je dienstverlener Werk? 

Als dienstverlener werk moet je registreren in het volledige dossier van Mijn Loopbaan (MLP), en niet enkel in het Vertrouwelijk luik. Om in het volledige dossier te kunnen registreren, moet je een MLP-opleiding volgen bij VDAB. Na het volgen van een MLP-opleiding heb je automatisch ook toegang tot het Vertrouwelijk luik.

Hoe krijg je toegang tot de toepassing 'Mijn Loopbaan voor partners (MLP)'? Volg de standaard toegangsprocedure >

Ben je dienstverlener zorg?

Om toegang te krijgen tot de toepassing 'Vertrouwelijk luik', volg je de bijzondere procedure ‘Enkel Vertrouwelijk luik'.

Draaiboeken, documenten en meer >

Vragen?