Activeringstrajecten

Via een combinatie van werkacties én hulpverlening bereid je de werkzoekende voor op betaalde tewerkstelling.Wat is een activeringstraject?

Dit zijn tijdelijke trajecten van 3 tot maximaal 18 maanden waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden met als doel de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling

De werkzoekende tekent het actieplan voor een activeringstraject uit, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg. Een netwerk van dienstverleners (met werkactoren en zorgactoren) voert de begeleiding uit. Het is de reguliere uitwerking van de tender activeringszorg die al tien jaar loopt.

Voor wie?

Werkzoekenden voor wie betaalde beroepsarbeid tijdelijk niet mogelijk is wegens belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard maar waarbij men aanneemt dat doorstroom naar betaald werk opnieuw mogelijk wordt na deelname aan dit activeringstraject.

Klant aanmelden voor een activeringstraject

Wil je een klant aanmelden voor een activeringstraject? Vul dan het formulier Verzoek tot deelname activeringstraject in.

VDAB nodigt de klant vervolgens uit om de aanvraag te bespreken.

Casemanager zorg

Het trajectplan voor een activeringstraject wordt uitgetekend door de werkzoekende, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg. Bij het bepalen en opvolgen van de begeleidingsdoelen gebruiken beide casemanagers het gemeenschappelijk denkkader en taalgebruik dat uitgewerkt werd door de Wereldgezondheidsorganisatie, namelijk ICF (International Classification of Functioning). Gecertificeerde kennis van ICF is een voorwaarde om de rol van casemanager te kunnen uitoefenen.

Mandaat casemanager zorg

Hoe je een mandaat aanvraagt als casemanager zorg aanvraagt, vind je op de website van het departement Welzijn, Volksgezondheid en gezin. 

Vorming ICF

Organisaties met een mandaat als casemanager zorg, zijn verplicht om bij VDAB een opleiding te volgen over het ICF-instrument en de manier waarop je het arbeidsmatig functioneren van de deelnemer wegschrijft in het elektronisch dossier.

  • Deelname aan een vormingsmoment is gratis.
  • Vooraf inschrijven voor VDAB-opleiding ICF voor casemaners zorg.
  • Volgende personen moeten deze VDAB-opleiding niet meer volgen:
    • Organisaties die hebben deelgenomen aan de studiedag ICF die georganiseerd werd door Zorgnet Icuro
    • Of medewerkers van een organisatie met mandaat casemanager zorg, die erkend zijn om te indiceren 

Meer info

Meer informatie over de opdracht van een casemanager zorg, vind je in dit draaiboek casemanager zorg.

Registreren en toegang tot VDAB-databanken

Ben je dienstverlener werk? 

Als dienstverlener werk moet je registreren in het volledige dossier van Mijn Loopbaan (MLP), en niet enkel in het vertrouwelijk luik. Om in het volledige dossier te kunnen registreren, moet je een MLP-opleiding volgen bij VDAB. Na het volgen van een MLP-opleiding heeft jouw organisatie automatisch ook toegang tot het systeem van het vertrouwelijk luik.

Hoe toegang krijgen tot Mijn Loopbaan voor partners? Volg de ‘standaard toegangsprocedure’ die omschreven staat op deze pagina

Ben je dienstverlener zorg? 

Om als organisatie toegang te krijgen tot het systeem van het vertrouwelijk luik, volg je de procedure die omschreven staat bij de rubriek ‘Enkel toegang tot het "Vertrouwelijk luik" ' (vb casemanagers Zorg).

Toegang tot beveiligde pagina's van Extranet

Om de meeste draaiboeken, handleidingen en andere werkdocumenten in kader van Activeringstrajecten te kunnen raadplegen, moet je inloggen op de beveiligde pagina's van Extranet.

Partner-medewerkers die toegang hebben tot MLP of Vertrouwelijk luik hebben automatisch toegang tot de beveiligde pagina's van Activeringstrajecten.

Lees hier meer over toegang tot Extranet.

Draaiboeken, handleidingen, formulieren en veelgestelde vragen

Decreet werk- en zorgtrajecten

Nog vragen?

Op deze pagina