Activeringstrajecten

Via een combinatie van werkacties én hulpverlening bereid je de werkzoekende voor op betaalde tewerkstelling.Wat is een activeringstraject?

Dit zijn tijdelijke trajecten van 3 tot maximaal 18 maanden waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden met als doel de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling

De werkzoekende tekent het actieplan voor een activeringstraject uit, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg. Een netwerk van dienstverleners (met werkactoren en zorgactoren) voert de begeleiding uit. Het is de reguliere uitwerking van de tender activeringszorg die al tien jaar loopt.

Voor wie?

Werkzoekenden voor wie betaalde beroepsarbeid tijdelijk niet mogelijk is wegens belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard maar waarbij men aanneemt dat doorstroom naar betaald werk opnieuw mogelijk wordt na deelname aan dit activeringstraject.

De casemanager zorg

Het trajectplan voor een activeringstraject wordt uitgetekend door de werkzoekende, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg. Bij het bepalen en opvolgen van de begeleidingsdoelen gebruiken beide casemanagers het gemeenschappelijk denkkader en taalgebruik dat uitgewerkt werd door de Wereldgezondheidsorganisatie, namelijk ICF (International Classification of Functioning). Gecertificeerde kennis van ICF is een voorwaarde om de rol van casemanager te kunnen uitoefenen.

Mandaat aanvragen

Je leest meer over de manier waarop je een mandaat aanvraagt als casemanager zorg op de website van het departement Welzijn, Volksgezondheid en gezin. 

Vorming ICF

Organisaties met een mandaat als casemanager zorg, zijn verplicht om bij VDAB een vorming te volgen over het ICF-instrument en de manier waarop je het arbeidsmatig functioneren van de deelnemer wegschrijft in het elektronisch dossier. Deelname aan een vormingsmoment is gratis. Je moet wel vooraf inschrijven op een vormingsmoment. Volgende personen moeten deze VDAB-vorming niet meer volgen:

  • Organisaties die hebben deelgenomen aan de studiedag ICF die georganiseerd werd door Zorgnet Icuro
  • Of medewerkers van een organisatie met mandaat casemanager zorg, die erkend zijn om te indiceren 

Registreren in het VDAB-systeem

Om als casemanager zorg te kunnen registreren in het VDAB-systeem en toegang te krijgen voor het vertrouwelijk luik, moet je organisatie zich registeren bij VDAB: toegangsprocedure Enkel toegang tot 'Vertrouwelijk luik'

Meer info

Meer informatie over de opdracht van een casemanager zorg, vind je in dit draaiboek casemanager zorg.

Een klant aanmelden voor een activeringstraject?

Wil je een klant aanmelden voor een activeringstraject? Vul dan het formulier Verzoek tot deelname activeringstraject in.

VDAB nodigt de klant vervolgens uit om de aanvraag te bespreken.

Decreet werk- en zorgtrajecten

Draaiboeken, handleidingen en formulieren

Nog vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen: FAQ Activeringstrajecten

Geen antwoord gevonden?