Activeringstrajecten

Via een combinatie van werkacties én hulpverlening bereid je de werkzoekende voor op betaalde tewerkstelling.Wat is een activeringstraject?

Dit zijn tijdelijke trajecten van 3 tot maximaal 18 maanden waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden met als doel de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling

De werkzoekende tekent het actieplan voor een activeringstraject uit, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg. Een netwerk van dienstverleners (met werkactoren en zorgactoren) voert de begeleiding uit. Het is de reguliere uitwerking van de tender activeringszorg die al tien jaar loopt.

Voor wie?

Werkzoekenden voor wie betaalde beroepsarbeid tijdelijk niet mogelijk is wegens belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard maar waarbij men aanneemt dat doorstroom naar betaald werk opnieuw mogelijk wordt na deelname aan dit activeringstraject.

Hoe meld je je klant aan?

Je klant aanmelden voor een activeringstraject? Vul het formulier 'Verzoek tot deelname activeringstraject' in>

VDAB nodigt je klant uit om de aanvraag te bespreken.

Casemanager werk en casemanager zorg

Het trajectplan voor een activeringstraject wordt uitgetekend door de werkzoekende, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg. Bij het bepalen en opvolgen van de begeleidingsdoelen gebruiken beide casemanagers het gemeenschappelijk denkkader en taalgebruik dat uitgewerkt werd door de Wereldgezondheidsorganisatie, namelijk ICF (International Classification of Functioning). Gecertificeerde kennis van ICF is een voorwaarde om de rol van casemanager te kunnen uitoefenen.

Lees meer over ICF >

Mandaat casemanager Zorg

Op de website van het departement Welzijn, Volksgezondheid en gezin lees je hoe je een mandaat als casemanager zorg aanvraagt.

Opleiding ICF

Organisaties met een mandaat als casemanager zorg, zijn verplicht om bij VDAB een opleiding te volgen over het ICF-instrument en de manier waarop je het arbeidsmatig functioneren van de deelnemer wegschrijft in het elektronisch dossier.

  • Deelname aan deze opleiding is gratis.
  • Je moet je vooraf inschrijven voor een 'VDAB-opleiding ICF voor casemaners zorg'.
  • Moeten deze VDAB-opleiding niet meer volgen: medewerkers van organisaties:
    • die hebben deelgenomen aan de studiedag ICF die georganiseerd werd door Zorgnet Icuro
    • met mandaat casemanager zorg, die reeds erkend zijn om te indiceren 

Lees meer over ICF >

Draaiboek casemanager Zorg

Meer informatie over de opdracht van een casemanager zorg, vind je in het draaiboek casemanager Zorg.

Registreren in het klantendossier

Ben je dienstverlener werk? 

Als dienstverlener werk moet je registreren in het volledige dossier van Mijn Loopbaan (MLP), en niet enkel in het vertrouwelijk luik. Om in het volledige dossier te kunnen registreren, moet je een MLP-opleiding volgen bij VDAB. Na het volgen van een MLP-opleiding heeft jouw organisatie automatisch ook toegang tot het systeem van het vertrouwelijk luik.

Hoe krijg je toegang tot de toepassing 'Mijn Loopbaan voor partners (MLP)'? Volg de standaard toegangsprocedure >

Ben je dienstverlener zorg? 

Om als organisatie toegang te krijgen tot de toepassing 'Vertrouwelijk luik', volg je de bijzondere procedure ‘Enkel Vertrouwelijk luik'.

Toegang tot extranet

Om de meeste draaiboeken, handleidingen en andere werkdocumenten in kader van Activeringstrajecten te kunnen raadplegen, moet je inloggen op de beveiligde pagina's. Partnermedewerkers die toegang hebben tot de databanken met burgerdossiers (MLP of Vertrouwelijk luik), hebben automatisch toegang tot de beveiligde pagina's van Activeringstrajecten.

Lees meer over extranet >

Draaiboeken, handleidingen, formulieren en veelgestelde vragen

Decreet werk- en zorgtrajecten

Nog vragen?

Op deze pagina