Informatie voor outplacementkantoren

We bundelden de belangrijkste info voor outplacementkantoren:

  • Algemene info die voor elk kantoor belangrijk is. 
  • Specifieke info voor kantoren die willen samenwerken met het Sociaal Interventiefonds van VDAB
     


Certificaat om kwaliteit te garanderen

VDAB en Federgon richtten een certificeringsorgaan voor de outplacementsector (CERTO) op. Je kan het certificaat dat dit orgaan uitreikt, gebruiken als bewijs van kwaliteit aan de betrokken bedrijven en werknemers. 

  • Meer info over het label, de gedragscode en de wijze waarop het behaald kan worden, vind je op de op de site van Federgon
  • Een overzicht van de outplacementkantoren die dit certificaat  behaald hebben vind je ook op de site van Federgon.

Registreren in Mijn Loopbaan voor Partners (MLP)

Door VDAB erkende outplacementkantoren moeten de outplacementbegeleidingen registreren in Mijn Loopbaan voor Partners.

Toegang krijgen tot Mijn Loopbaan voor partners (MLP)

Lees hier hoe je als erkend outplacementkantoor toegang krijgt tot Mijn Loopbaan voor Partners.

Als je toegang hebt tot Mijn Loopbaan voor Partners, heb je ook toegang tot Extranet_MLP en kan je ook de beveiligde pagina's lezen die horen bij MLP en Outplacement (handleidingen, ...). 

Toegang krijgen tot individuele dossier (inzagerechten)

Om toegang te krijgen tot individuele dossier van de ontslagen werknemer, moet je zo snel mogelijk het attest outplacementbegeleiding opmaken en bezorgen aan de Sociale Interventiedienst van de woonplaats van de klant

Outplacementbegeleidingen registreren

Om toegang tot het individuele dossier te behouden, moet je regelmatig de nodige info registreren.

Hoe je de outplacementbegeleidingen registreert, vind je in de handleiding Outplacement

Voor de start: Attest outplacementbegeleiding opmaken

Aangezien ontslagen werknemers ook werkzoekenden zijn, betekent dit dat ze in principe een outplacementbegeleiding én een trajectbegeleiding kunnen aangeboden krijgen.

Om dit te vermijden moet je als outplacementkantoor de Sociaal Interventieadviseur van VDAB (SIA) (woonplaats van de klant) zo snel mogelijk op de hoogte brengen van wie outplacementbegeleiding krijgt. Doe dit zo snel mogelijk na de start van de begeleiding via het attest outplacementbegeleiding met handmatige invulvelden of via het attest outplacementbegeleiding met digitale invulvelden.

Met deze attesteringen geeft de ontslagen werknemer aan de outplacementconsulent het recht om in functie van de outplacementbegeleiding zijn VDAB-dossier te beheren via Mijn loopbaan voor partners. Alleen op deze manier kan je dus toegang krijgen tot het individuele dossiers van jouw klant.

Franstalige versie: Opgelet!  Deze documenten mogen enkel gebruikt worden voor wie woonachtig is in een faciliteitengemeente, Brussel, Wallonië of Frankrijk:

Tijdens de begeleiding

Op het einde van de begeleiding: info te verstrekken door het outplacementbureau

!Wijziging januari 2021: lees hier wat, hoe en wanneer je als outplacementbureau moet registreren op het einde van de begeleiding.

Herstructureringsbeleid

Meer info over het herstructureringsbeleid, lees je in onze infopagina's voor werkgevers.

Samenwerken met het Sociaal Interventiefonds?

Het Sociaal Interventiefonds werkt voor de opvang en begeleiding van de werknemers samen met outplacementkantoren. Om de twee jaar wordt hiervoor een algemene offerteaanvraag uitgeschreven. De huidige uitbesteding loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021.