Voor lokale besturen: inschatten van het professioneel perspectief

OCMW's voeren bij hun cliënten een pre-screening uit van de afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden hier als ondersteuning handvatten bij die pre-screening aan.

De handvatten zijn opgedeeld in 5 categorieën: 5 aspecten die ervoor zorgen dat als een arbeidsbemiddelaar hier goed zicht op heeft voor de individuele situatie van de cliënt, het verdere traject naar werk uitgestippeld kan worden.

We lichten op deze pagina deze aspecten wat meer toe en verwijzen naar extra tools als die er zijn.

Contextfactoren

Elke cliënt heeft een context die het kader bepaalt waarbinnen zijn zoektocht naar werk verloopt. Al deze factoren kunnen een invloed hebben op de zoektocht naar werk. 

De context van de cliënt bestaat uit 4 domeinen : 

1. Persoonlijke factoren: kenmerken, achtergrond en interesses

 • Verstaanbaarheid: zich op een heldere, begrijpelijke en gepaste wijze uitdrukken
 • Levensstijl: aanwijzingen voor (on)gezonde leefgewoonten
 • Probleemhantering: omgaan met moeilijke situaties, tegenslagen, stress, conflicten, problemen, ... 

2. Lichamelijke en mentale factoren: het fysiek en mentaal functioneren

 • Gezondheid: beleving en impact van medische, mentale, psychische of psychiatrische factoren (bijvoorbeeld pijnbeleving)
 • Organiseren en plannen: efficiënte tijdsindeling en gestructureerde (werk)aanpak
 • Zelfinzicht: inzicht in eigen mogelijkheden en werkpunten, zelfreflectie
 • Zelfvertrouwen: vertrouwen in eigen kunnen
 • Actiebereidheid: motivatie en inzet voor het actieplan naar werk  

3. Activiteiten en participatie: deelname aan activiteiten en de samenleving

 • Taalvaardigheid: lezen en schrijven 
 • Cijfervaardigheid: rekenen
 • Digitale geletterdheid: werken met een digitaal toestel en omgaan met online toepassingen
 • Sollicitatievaardigheden: op een adequate en kwaliteitsvolle manier solliciteren en zich hierop voorbereiden
 • Leervermogen: nieuwe informatie vlot opnemen en toepassen in de praktijk
 • Sociale vaardigheden: aangaan en onderhouden van relaties
 • Huisvesting: beschikken over een woonruimte met basiscomfort
 • Financiële draagkracht: toereikende financiële middelen
 • Persoonlijk voorkomen: een gepaste en verzorgde indruk

4. Externe of omgevingsfactoren: sociale omgeving en ondersteuning

 • Sociaal netwerk: ondersteuning krijgen van personen uit de omgeving zoals familie, vrienden, (ex-)collega's,  dienstverleners,…
 • Zorgtaken: ondersteuning bieden aan personen uit de omgeving zoals familie, vrienden, naasten, ...
 • Werkloosheidsval: economische meerwaarde van werk
 • Werkomgeving: belang van werksfeer, werkinhoud en arbeidsomstandigheden

Een (duidelijk) realistisch jobdoelwit

Bij de pre-screening is het belangrijk dat er gekeken wordt naar de jobdoelwitten van de cliënt. Is het jobdoelwit realistisch of niet en hoe kan ik daarachter komen? Vacatures zijn dé hefboom om in te schatten of de cliënt een realistische jobdoelwit heeft. Ook een goede en vooral actuele kennis van de arbeidsmarkt kan hierbij helpen. Provinciale arbeidsmarktinfo vind je in de arbeidsmarktverkenner

5 criteria

Een jobdoelwit is realistisch als het binnen afzienbare tijd een haalbare kaart is voor de cliënt. Er zijn 5 criteria waaraan een jobdoelwit moet voldoen om realistisch te zijn:

 1. Er zijn voldoende vacatures voor het jobdoelwit.
 2. Jouw cliënt beschikt over de nodige competenties, attesten en diploma's voor het jobdoelwit, of is bezig deze te ontwikkelen of is in staat deze binnen korte termijn te verwerven.
 3. Jouw cliënt is niet gehinderd door randvoorwaarden of drempels om het beroep uit te voeren of kan deze binnen redelijke termijn wegwerken.
 4. Jouw cliënt toont voldoende motivatie voor het jobdoelwit.
 5. De fysieke afstand tot het werk is niet te groot.

Knelpuntberoepen

Tijdens het bepalen of een jobdoelwit realistisch is, is het interessant om extra aandacht te besteden aan knelpuntberoepen en de cliënt te (her)oriënteren naar deze vacatures. Meer informatie rond knelpuntberoepen en opleidingen vind je via onderstaande linken:

Screeningsberoepen

Bij de pré-screeningen van jullie cliënten is het belangrijk om ook oog te hebben voor de zogenaamde screeningsberoepen. Screeningsberoepen zijn beroepen waarin zeer veel werkzoekenden interesse hebben. Meer info over deze beroepen lees je hier:

Bestand

(Nood aan her)oriëntatie

Oriënteren heeft tot doel om samen met de cliënt een realistisch jobdoelwit te bepalen waardoor zijn kansen op de arbeidsmarkt en een duurzame loopbaan vergroten. Je (her)oriënteert de cliënt als:

 • de cliënt nog geen jobdoelwit heeft.
 • het jobdoelwit onvoldoende uitgeklaard of niet realistisch is.

Onderstaande tools zijn handig in gebruik en kunnen als voorbereiding dienen om tot een realistisch jobdoelwit te komen:

Competentieversterking

Als jouw cliënt nood heeft aan een opleiding om zijn competenties bij te spijkeren, vind je alle nodige informatie terug via ons opleidingenaanbod.

Bij elke opleiding staan de toelatingsvoorwaarden en de contactpersoon opgesomd.

Solliciteren en sollicitatietips

VDAB biedt tal van hulpmiddelen die jouw cliënt verder kunnen helpen in de zoektocht naar werk.

Cv en motivatiebrief

Welke sollicitatienoden heeft je cliënt? Breng ze in kaart: 
 

 • Is er een (goed) cv?
  • Komen de juiste rubrieken (ervaring, scholing, talenkennis, ...) aan bod? 
  • Is de volgorde van rubrieken afgestemd op het jobdoelwit en eventueel specifieke vacature? 
  • Legt de cliënt goede accenten? 
  • Zijn kwaliteiten en vaardigheden afgestemd op het jobdoelwit?
  • Websites met goede voorbeelden van een cv:
 • Is er een motivatiebrief? 


#werkplekvrij

Werkgevers voegen #werkplekvrij aan hun vacatures toe wanneer ze een anderstalige nieuwkomer kansen willen geven. Deze link geeft je rechtstreeks toegang tot alle vacatures die openstaan voor deze klantengroep:  Zoek een job - #werkvrij

Sociale media 

Er is een uitgebreid aanbod via sociale media. Werkgevers posten regelmatig vacatures via kanalen zoals Linkedin, Facebook en Instagram. Sollicitatiefilmpjes zijn tegenwoordig in. Deze webinars kunnen nuttig zijn:

Interim

Veel vacatures op de arbeidsmarkt worden behandeld door uitzendkantoren. Sommige werkgevers werken zelfs uitsluitend met uitzendkantoren. Daarom is het goed dat jouw cliënt ook bij interimkantoren ingeschreven is en op zoek gaat naar geschikte uitzendjobs. Een lijst van interimkantoren vind je bijvoorbeeld op de website van Federgon

Deelnemen aan jobbeurzen/jobdates

Jobbeurzen zijn belangrijke platformen om verschillende werkgevers in een korte tijd te spreken. Zorg ervoor dat jouw cliënt een professioneel cv meeneemt. Raadpleeg de agenda op onze website voor jobbeurzen in de buurt waar gewenste sectoren/werkgevers aanwezig zijn.