Voor lokale besturen: werken als nieuwkomer

Deze info is specifiek voor lokale besturen.

De instroom van vluchtelingen uit Oekraïne doet vragen rijzen over werken als nieuwkomer. 

Op deze pagina vind je het aanbod van ondersteuning van VDAB bij het werktraject van nieuwkomers.

Je vindt hier antwoorden op vragen zoals:

  • Mogen vluchtelingen uit Oekraïne werken? 
  • Welke rol speelt VDAB daarin? 
  • Welke ondersteuning is voorzien? 
  • En wat doen we met vragen van werkgevers? 


Webinar voor lokale besturen 'Werken als nieuwkomer'

Tijdens een webinar voor lokale besturen 'Werken als nieuwkomer' op dinsdag 5 april 2022 gaf Vlaams minister van Werk Hilde Crevits, samen met mensen van VDAB en van het departement Werk & Sociale Economie, toelichting over werken als nieuwkomer: wat kan, wat mag en welke mogelijkheden zijn er voor nieuwkomers enerzijds, en voor werkgevers anderzijds? 

Je kan hieronder de opname van het webinar bekijken (ook beschikbaar op vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine.)

Hoe kan VDAB helpen?

Voor elk OCMW of lokaal bestuur met nood aan ondersteuning in het werktraject voor nieuwkomers, onder meer uit Oekraïne, kunnen we alvast volgende informatie delen:

Eén VDAB-aanspreekpunt per provincie

In elke provincie is er één aanspreekpunt waar je jouw algemene ondersteuningsvragen kan stellen. Dat is de provinciale netwerkmanager Lokale Besturen of de stadsmanager voor de grootsteden.

Neem contact op met jouw netwerkmanager lokale besturen of de stadsmanager >

Inschatten van het professioneel perspectief

We verzamelen handvaten en tools voor inschatting en oriëntering die lokale besturen mee kunnen nemen in de professionele screening van een (Oekraïense) nieuwkomer. Die handvaten en tools vind je terug op deze pagina: Inschatten van het professioneel perspectief.

Inschrijven bij VDAB 

Nieuwkomers kunnen bij een bemiddelaar van VDAB terecht voor inschrijving. Daarbij is het belangrijk dat zij de juiste verblijfsdocumenten meebrengen.

Nederlands: opleiding en taalcoaching

Voor basisopleidingen Nederlands verwijzen we in de eerste instantie naar het aanbod van de CVO’s, LIGO en de Agentschappen Inburgering en Integratie. VDAB heeft ook een uitgebreid aanbod voor anderstalige klanten in functie van een job. Het gaat dan bijvoorbeeld om taalcoaching tijdens een opleiding of op de werkvloer. Meer info vind je op werkgevers.vdab.be/werkgevers/anderstalig-talent

Vacatures

Wanneer werkgevers zich bij een lokaal bestuur aanmelden omdat ze op zoek zijn naar Oekraïense werkkrachten, kan je hen verwijzen naar een landingspagina voor werkgevers over 'werk geven aan nieuwkomers': werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekvrij. Op deze pagina staat informatie over nieuwkomers, wanneer ze mogen werken, welke dienstverlening VDAB aanbiedt voor anderstaligen en je vindt er tips om vacatures en het sollicitatieproces zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Veelgestelde vragen

Wat met diplomagelijkschakeling? 

Verschillende betrokken beleidssectoren zoals onderwijs (NARIC), de Agentschappen Integratie en Inburgering en VDAB hechten belang aan een goede werking rond diplomagelijkschakeling. VDAB bekijkt nog samen met de betrokken sectoren hoe de diplomagelijkschakelingte organiseren voor Oekraïense vluchtelingen.

Is er een lijst van werkgevers die Oekraïners willen aanwerven? 

VDAB vertrekt  van een inclusieve dienstverlening. Dit betekent dat we van werkgevers verwachten dat de vacature openstaat voor iedereen met de juiste competenties en gevraagde kwalificaties, ongeacht afkomst, gender, …. 

  • Via de pagina #werkplekvrij kunnen werkgevers wel aangeven dat ze hun vacature extra in de kijker willen zetten bij nieuwkomers. 
  • Om dergelijke vacatures te vinden kan je in Vind een Job  filteren  door "#werkplekvrij" (aanhalingstekens niet vergeten) als de zoekterm in te geven. Je kan ook verder selecteren per gemeente.
  • Daarnaast zal je binnenkort ook selecties kunnen maken op het criterium 'taal'. Zo zal je vacatures kunnen selecteren op taalniveau.

Kunnen lokale besturen wijk-werken,  TWE OCMW, of taalcoaching inzetten voor Oekraïense vluchtelingen?

De Oekraïense vluchtelingen kunnen, enkel en alleen als ze aan alle instroomcriteria voldoen, in een TWE-OCMW-traject starten. Deze trajecten worden gefinancierd zoals beschreven in het BVR/decreet Tijdelijke Werkervaring. De lokale besturen hebben recht op subsidiëring (door VDAB) en loontoelagen (van POD MI) indien aan alle financieringsvoorwaarden wordt voldaan. 

Momenteel zijn er geen bijsturingen voorzien voor het inzetten van taalcoaching tijdens TWE-OCMW. De bestaande afspraken blijven gelden.

VDAB adviseert in deze fase van de crisis (nog veel vragen over de al dan niet tijdelijkheid van het conflict) om deze groep ook te stimuleren om werk te zoeken op de reguliere arbeidsmarkt, zonder de focus te leggen op de art. 60 § 7 tewerkstelling. TWE-OCMW gaat immers over een ruimer traject dan deze tewerkstelling alleen. Indien je toch inschat dat een TWE OCMW traject meer geschikt is, is een terbeschikkingstelling in een bedrijf uit het Regulier Economisch Circuit zeer sterk aan te raden.

Wat met mobiliteit?

Mobiliteit voor kwetsbare doelgroepen is niet enkel een probleem bij de Oekraïense vluchtelingen. Op dit ogenblik worden er geen extra middelen ingezet voor mobiliteit. De werkzoekende Oekraïense vluchteling kan wel rekenen op mobiliteitsoplossingen waarvoor alle Vlaamse werkzoekenden in aanmerking komen (lijnkaart werkzoekenden, lijnabonnement cursisten, bij knelpuntopleiding of IBO kans om ook rijbewijs B te halen...).

Extra info

Provincie Antwerpen

Inschrijfmomenten voor vluchtelingen uit Oekraïne (update 23/9/2022)

VDAB provincie Antwerpen heeft extra inschrijfmomenten ingericht: 

Je kan de klant doorverwijzen naar de volgende momenten en locaties: 

  • elke maandag en woensdag van 9 tot 12 uur, en van 13 tot 16 uur, en elke vrijdag van 9 tot 12 uur bij bij VDAB in de Stationsstraat 51 in Mechelen
  • elke dinsdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur bij VDAB in de Spoorwegstraat 7 in Turnhout
  • alle werkdagen, behalve donderdagmiddag, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur bij VDAB in de Copernicuslaan 3 in Antwerpen

Passen deze momenten of locaties niet voor de klant, verwijs dan naar de andere lokale contactpunten van VDAB. 

Als andere provincies ook speciale inschrijfmomenten organiseren, vullen we ze aan op deze pagina.

 

Webinar voor lokale besturen van 17 juni 2022

VDAB provincie Antwerpen organiseerde op 17 juni een webinar voor medewerkers van de lokale besturen over de dienstverlening naar Oekraïners binnen VDAB provincie Antwerpen.

Presentatie
Presentatie webinar 17/6/22 - VDAB dienstverlening voor Oekraïense vluchtelingen (533.26 KB)
Opname van het webinar

Wil je graag de opname van het webinar bekijken? Stuur een mailtje met titel 'Opname webinar 17 juni' naar greet.jacops@vdab.be en wij bezorgen jou de link.