ESF-oproep 432 Doorstroom van Sociale Economie naar regulier circuit

Doelgroepwerknemers uit de sociale economie (Collectief maatwerk of Lokale diensteneconomie) die klaar zijn om (terug) een job te doen in het reguliere arbeidscircuit worden begeleid bij het zoeken naar een gepaste vacature en krijgen de kans om via ter beschikking stelling (TBS) een bedrijfsstage te doen. Op het einde van het traject beslist VDAB of de medewerker klaar is voor het gewone arbeidscircuit of niet.Voor organisaties die doorstroombegeleiding willen uitvoeren

Een onderneming die doorstroombegeleiding wil uitvoeren dient een mandaataanvraag in bij de regie samenwerking van VDAB. Men gaat na of de onderneming voldoet aan een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering, beschikt over de nodige faciliteiten. Ook dient de onderneming aan te tonen dat er een professionele deskundigheid aanwezig is en dat men in staat is om personen met een arbeidsbeperking te begeleiden. Verder zijn er ook aantoonbare resultaten qua inschakeling doelgroep-medewerkers in het normaal economisch circuit aanwezig, en heeft de onderneming een methodische aanpak.

Na positief advies van VDAB verleent de minister een mandaat van zes jaar. Die brengt de onderneming hiervan op de hoogte met de toekenningsvoorwaarden. VDAB staat in voor de evaluatie en monitoring van de mandaten doorstroombegeleiding en kan alsook de minister adviseren om een mandaat in te trekken als men niet of onvoldoende doorstroombegeleiding uitvoert of onvoldoende resultaat behaalt.

Mandaat aanvragen

Wil je je kandidaat stellen? Meer info en formulieren voor kandidaatstelling.

Partners per provincie

Contactgegevens ESF

Jelle Debaenst - ESF
02 552 83 10
jelle.debaenst@vlaanderen.be

Registreren als doorstroompartner in MLP en Vertrouwelijk luik

Op deze pagina