Afbeelding
Banner ESF-logo

Europees Sociaal Fonds (ESF)

VDAB werkt samen met Europees Sociaal Fonds. VDAB realiseert innovatieprojecten en dienstverlening met steun van het Europees Sociaal Fonds.

ESF innovatie

ESF-project CareerFlow

Afbeelding
Logo Dept Werk en Sociale Economie en ESF

In het ESF-project CareerFlow onderzoeken we onder welke voorwaarden ‘werk naar werk transities’ succesvol zijn.

Tot eind juni 2022 bekijken we in verschillende concrete cases op welke manier een duurzame transitie gerealiseerd kan worden van een werknemer naar een andere job bij dezelfde of een andere werkgever, zonder een periode van werkloosheid of inactiviteit én vooraleer er sprake is van collectief ontslag.

Ook willen we  voor de toekomst leren welke voorwaarden (juridisch, motivationeel, financieel, ... ) de werkgever en werknemer stimuleren of belemmeren, in het maken van werk naar werk transities.

We bekijken dit zowel vanuit de noden aan transitiebegeleiding van de werknemer, als vauit de noden van de werkgever om dit traject te ondersteunen. 

Steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en breed partnerschap

CareerFlow wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) waarbij publieke, private en onderzoekspartners de handen in elkaar slaan.

Het brede partnerschap bestaat uit VDAB, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, die het promotorschap opneemt en de werkgeversorganisaties VOKA, Unizo en Federgon, de werknemersorganisaties ABVV, ACV, ACLVB, de HR-dienstverleners Accent, Acerta en SDWorx, de service designer The Argonauts, Aviato, het tewerkstellingscentrum op Brussels Airport, de SERV, het huis van het Vlaams sociaal overleg, het Hiva, het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KULeuven en het Vlaams departement van werk en sociale economie.   

ESF-project Onderzoeksopdracht naar het gebruik van vouchers (oproep 508)

Dit project wordt gerealiseerd met steun van het Europees Sociaal Fonds.

VDAB wil via dit ESF innovatieproject een onderzoek en experiment uitrollen dat tot doel heeft om na te gaan of en hoe een dienstverlening met vouchers kan bijdragen aan betere samenwerking en betere dienstverlening.

Het innovatieproject bevat een vooronderzoek door UHasselt en VDAB en een experiment in de provincie Antwerpen.

Het concept voor het experiment vertrekt vanuit de keuzevrijheid en de verantwoordelijkheid van zowel de werkzoekende als de dienstverlener. VDAB hoopt daarmee een betere match te vinden tussen dienstverlener en partners, de tevredenheid van beide te verhogen en de partners een stabielere meer open markt met lange-termijnperspectieven te bieden ten voordele van de kwaliteit en kennisborging.

Publicitaire verplichtingen in het kader van ESF-projecten

De publicitaire verplichtingen gaan over alle voorlichtings- en communicatieacties die u met uw ESF-project op touw zet, gaande van de deelnemerslijsten tot interacties met de pers. Het is van belang dat het publiek weet dat het project gefinancierd wordt door het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

VDAB als intermediaire instantie van ESF

Europees Sociaal Fonds financiert door VDAB uitbestede projecten.

Digitaal Archief Samenwerking (DAS)

ESF-VDAB-Actor Dossier

Voor de periode 2016-2017 heeft de VDAB een overeenkomst gesloten met het Europees Sociaal Fonds (ESF). VDAB heeft ervoor gekozen om binnen deze overeenkomst te focussen op competentieversterking op de opleidingsvloer (beroepsopleiding) en op de werkvloer (IBO). Gespreid over 2 jaar krijgt de VDAB hiervoor 39 mio euro subsidies. Bewijsstukken voor deze projecten worden opgeladen in de ESF-archiefruimte.

  • Een beroepsopleiding is de gemeenschappelijke noemer voor een reeks activiteiten die nodig zijn om de competentiekloof van werkzoekenden op zoek naar een geschikte baan te overbruggen. Elke beroepsopleiding is gericht op een specifiek jobdoelwit en op het aanleren of versterken van de competenties om de taken binnen het gewenste beroep uit te voeren. De activiteiten worden uitgevoerd door de competentiecentra van de VDAB.
  • De IBO is een opleiding in een bedrijf waarbij het bedrijf de werkzoekende opleidt en begeleidt voor het invullen van een vacature. De opleiding is gebaseerd op een opleidingsplan dat de ontbrekende competenties beschrijft en koppelt aan opleidingsacties. Een IBO-consulent volgt het verloop van de opleiding op. De werkgever engageert zich om de werkzoekende aan te werven na de opleiding. De individuele beroepsopleidingen (IBO) worden verzorgd door de werkwinkels.

Volgende resultaten worden beoogd binnen het kader van deze overeenkomst:

  • Het bereiken van 50.000 deelnemers binnen de projecten 6102 (Vlaanderen) en 6103 (Brussel) tijdens de periode 2016-2017 met mogelijke verlenging in 2018.
  • Het beogen van een positief tewerkstellingspercentage van 45% zes maanden na afloop van de actie. Dit percentage is indicatief en zal gemonitord worden door het ESF-Vlaanderen.
  • Het beogen van een bereik van 40% kansengroepen, met inbegrip van 7% ouderen en 20% migranten.

Projectfiches begeleiding en opleiding via ESF-oproepen