Europees Sociaal Fonds (ESF)

VDAB werkt samen met Europees Sociaal Fonds. VDAB realiseert projecten en dienstverlening aan burgers met steun van het Europees Sociaal Fonds.

Publicitaire verplichtingen

De publicitaire verplichtingen gaan over alle voorlichtings- en communicatieacties die u met uw ESF-project op touw zet, gaande van de deelnemerslijsten tot interacties met de pers. Het is van belang dat het publiek weet dat het project gefinancierd wordt door het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Platos Tijdsregistratie

  • Voor sommige VDAB-projecten moet je tijd registreren in de Platos Tijdsregistratie-applicatie (Platos TR-app). Je vindt alle info over hoe je toegang krijgt en geeft tot de Platos TR-app op de pagina over de Platos Tijdsregistratie-applicatie. 
  • Opgelet! Moet je tijd registreren voor een ESF-project in kader van een ESF-oproep? Richt je dan met vragen over tijdsregistratie tot je Europa WSE contactpersoon.

ESF-Projecten

Begeleiding en opleiding via ESF-oproepen

Deze projecten met dienstverlening aan burgers worden uitgevoerd door organisaties die intekenden op een oproep bij het ESF. In de bijhorende fiches vind je de richtlijnen en procedures voor registratie in de databank 'Mijn Loopbaan voor Partners' (MLP) van VDAB voor deze projecten.

Ga naar de projectfiches 'begeleiding en opleiding via ESF-oproepen' >

Leerjobs

Projectidentificatie: ESF Leerjobs 11648

Oproepnummer: 553

Voor dit project ontvangt VDAB subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Doelstelling

Het beleidsdomein Werk ontwikkelde samen met het beleidsdomein Onderwijs regelgeving die het behalen van een beroepskwalificatie op basis van een EVC-procedure mogelijk maakt. Binnen het beleidsdomein Werk is VDAB aangeduid als EVC-Regisseur. Om onze regisseursrol efficiënt en effectief te kunnen opnemen werkt VDAB in samenwerking met de projectpartners een EVC-aanpak uit om ervaring opgedaan in “lerende jobs” om te zetten in het behalen van een beroepskwalificatie voor individuen die

  • ofwel bij instroom in de werkloosheid nog geen beroepskwalificatie van minstens niveau 3 bezitten (in eerste instantie zijn dat jongeren).
  • ofwel als werkzoekende of werknemer geen mogelijkheid hebben om een beroepskwalificatie te behalen via een opleidingstraject omdat het ontwikkelen en inrichten van een beroepskwalificerend opleidingstraject maatschappelijk en economisch niet rendabel is.
  • ofwel als werknemer hun opgedane ervaring willen omzetten in een beroepskwalificatie.

Het project heeft als einddoel een zinvolle en haalbare aanpak te ontwikkelen zodat de partners gezamenlijk en onder de regie van VDAB vanaf het najaar 2022 experimentele beroepskwalificerende EVC-trajecten kunnen organiseren. De 'lerende jobs' die we hiervoor willen inzetten noemen we Leerjobs.

Partners

Bij het opzetten van deze aanpak wil VDAB beroep doen op de expertise die SYNTRUM en de SYNTRA VZW's via ondermeer de SYNTRA Leertijd hebben in het begeleiden van competentieversterking op de werkvloer.

Ook de sectoren zullen vanuit hun inhoudelijke expertise van de beroepskwalificaties en hun relatie tot de bedrijven als partner intensief betrokken worden.

ESF-project CareerFlow

Logo Dept Werk en Sociale Economie en ESF

In het ESF-project CareerFlow onderzoeken we onder welke voorwaarden ‘werk naar werk transities’ succesvol zijn.

Tot eind juni 2022 bekijken we in verschillende concrete cases op welke manier een duurzame transitie gerealiseerd kan worden van een werknemer naar een andere job bij dezelfde of een andere werkgever, zonder een periode van werkloosheid of inactiviteit én vooraleer er sprake is van collectief ontslag.

Ook willen we  voor de toekomst leren welke voorwaarden (juridisch, motivationeel, financieel, ... ) de werkgever en werknemer stimuleren of belemmeren, in het maken van werk naar werk transities.

We bekijken dit zowel vanuit de noden aan transitiebegeleiding van de werknemer, als vauit de noden van de werkgever om dit traject te ondersteunen. 

Steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en breed partnerschap

CareerFlow wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) waarbij publieke, private en onderzoekspartners de handen in elkaar slaan.

Het brede partnerschap bestaat uit VDAB, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, die het promotorschap opneemt en de werkgeversorganisaties VOKA, Unizo en Federgon, de werknemersorganisaties ABVV, ACV, ACLVB, de HR-dienstverleners Accent, Acerta en SDWorx, de service designer The Argonauts, Aviato, het tewerkstellingscentrum op Brussels Airport, de SERV, het huis van het Vlaams sociaal overleg, het Hiva, het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KULeuven en het Vlaams departement van werk en sociale economie.   

ESF-project Onderzoeksopdracht naar het gebruik van vouchers

Oproepnummer: 508

Dit project wordt gerealiseerd met steun van het Europees Sociaal Fonds.

VDAB wil via dit ESF innovatieproject een onderzoek en experiment uitrollen dat tot doel heeft om na te gaan of en hoe een dienstverlening met vouchers kan bijdragen aan betere samenwerking en betere dienstverlening.

Het innovatieproject bevat een vooronderzoek door UHasselt en VDAB en een experiment in de provincie Antwerpen.

Het concept voor het experiment vertrekt vanuit de keuzevrijheid en de verantwoordelijkheid van zowel de werkzoekende als de dienstverlener. VDAB hoopt daarmee een betere match te vinden tussen dienstverlener en partners, de tevredenheid van beide te verhogen en de partners een stabielere meer open markt met lange-termijnperspectieven te bieden ten voordele van de kwaliteit en kennisborging.

Lees meer over het vooronderzoek en het experiment.

ESF-VDAB-Actor Dossier

Voor de periode 2016-2017 heeft de VDAB een overeenkomst gesloten met het Europees Sociaal Fonds (ESF). VDAB heeft ervoor gekozen om binnen deze overeenkomst te focussen op competentieversterking op de opleidingsvloer (beroepsopleiding) en op de werkvloer (IBO). Gespreid over 2 jaar krijgt de VDAB hiervoor 39 mio euro subsidies. Bewijsstukken voor deze projecten worden opgeladen in de ESF-archiefruimte.

  • Een beroepsopleiding is de gemeenschappelijke noemer voor een reeks activiteiten die nodig zijn om de competentiekloof van werkzoekenden op zoek naar een geschikte baan te overbruggen. Elke beroepsopleiding is gericht op een specifiek jobdoelwit en op het aanleren of versterken van de competenties om de taken binnen het gewenste beroep uit te voeren. De activiteiten worden uitgevoerd door de competentiecentra van de VDAB.
  • De IBO is een opleiding in een bedrijf waarbij het bedrijf de werkzoekende opleidt en begeleidt voor het invullen van een vacature. De opleiding is gebaseerd op een opleidingsplan dat de ontbrekende competenties beschrijft en koppelt aan opleidingsacties. Een IBO-consulent volgt het verloop van de opleiding op. De werkgever engageert zich om de werkzoekende aan te werven na de opleiding. De individuele beroepsopleidingen (IBO) worden verzorgd door de werkwinkels.

Volgende resultaten worden beoogd binnen het kader van deze overeenkomst:

  • Het bereiken van 50.000 deelnemers binnen de projecten 6102 (Vlaanderen) en 6103 (Brussel) tijdens de periode 2016-2017 met mogelijke verlenging in 2018.
  • Het beogen van een positief tewerkstellingspercentage van 45% zes maanden na afloop van de actie. Dit percentage is indicatief en zal gemonitord worden door het ESF-Vlaanderen.
  • Het beogen van een bereik van 40% kansengroepen, met inbegrip van 7% ouderen en 20% migranten.

VDAB als intermediaire instantie van ESF

Europees Sociaal Fonds financiert door VDAB uitbestede projecten voor dienstverlening aan burgers.

REACT-EU

Met REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) voorziet de Europese Unie extra middelen voor het economisch herstel van de regio’s na de corona-epidemie.

Meer over REACT-EU >

Combinatielogo ESF-AMIF-projecten_2023_RGB