Kwaliteitsvereisten voor jouw organisatie

Aan welke kwaliteitsvereisten moet jouw organisatie voldoen om te kunnen deelnemen aan oprachten van VDAB of om dienstverlening in samenwerking met VDAB aan te bieden? Je leest het hier.link to node

Iedere dienstverlener die wil intekenen op diensten en activiteiten op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en inschakeling moet aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden voldoen.

Lees de voorwaarden >

link to node

Voor een aantal opdrachten heeft VDAB de opdracht om de kwaliteit van de dienstverlening op organisatieniveau op te volgen. De organisaties die willen deelnemen aan een dergelijke opdracht moeten hiervoor gemandateerd zijn.

Hoe vraag je een mandaat aan? >

link to node

Voor de indicering wil VDAB, met behulp van VVSG, een samenwerking tot stand brengen waarbij specifieke partners dienstverleners VDAB kunnen ondersteunen bij het indiceren van personen met een arbeidsbeperking. 

Lees verder >

link to node

VDAB streeft ernaar om vanaf 2021 de taalcoaching binnen nieuwe opdrachten uitsluitend te laten uitvoeren door partners die een goedkeuring voor de uitvoering van taalcoaching in opdracht van VDAB behaalden.

Hoe taalcoachingsgoedkeuring aanvragen? >

link to node

Een organisatie die een beroepskwalificerend traject wil aanbieden, moet dat traject eerst laten erkennen door het departement Werk en Sociale Economie.

Lees wat je moet doen >

link to node

Door het Certo-label kunnen de outplacementbureaus een kwaliteitsgarantie geven van hun diensten aan de betrokken bedrijven en werknemers. 

Lees meer >