Info voor gemandateerde loopbaancentra

VDAB is regisseur van het loopbaanlandschap. In haar opdracht wijst VDAB mandaten toe aan de loopbaancentra, die op hun beurt loopbaanbegeleiding verlenen aan de burgers die daartoe recht hebben. Gemandateerde loopbaancentra vinden hier al hun info voor hun samenwerking met VDAB.