Je leidt een RIZIV-klant toe naar VDAB

Lees hier wat je moet doen als je RIZIV-klanten toeleidt naar VDAB-dienstverlening.Je leidt toe als arbeidsarts

Arbeidsartsen kunnen op 2 manieren toeleiden:

 1. Je leidt toe als arbeidsarts voor A³W³
 2. Je leidt toe als arbeidsarts (niet A³W³)

1. Je leidt toe als arbeidsarts voor A³W³

2. Je leidt toe als arbeidsarts (niet A³W³)

Een werknemer die definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk kan beroep doen op begeleiding en opleiding door VDAB en partners. Ongeacht of er nog een lopend contract is.

Als preventie-arbeidsarts kan je deze werknemer aanmelden.
Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier arbeidsarts (zie Handleidingen en formulieren hieronder). 

De volgende stappen voor de werknemer

 • De werknemer kan zich met het ingevulde aanmeldingsformulier richten tot de VDAB-Servicelijn op het gratis nummer 0800 30 700
 • De Servicelijn boekt dan een afspraakmoment in om het begeleidingstraject op te starten.
 • De bemiddelaar brengt de adviserend arts van het ziekenfonds van de werknemer op de hoogte van de aanmelding en het verloop van het traject.

Handleidingen en formulieren

Folders

Je leidt toe als adviserend arts

Je leidt toe als behandelende sector

Een patiënt die de vraag stelt om terug stappen naar werk te zetten, naar de huidige werkgever of een nieuwe werkgever en hiervoor begeleiding wenst van VDAB of partner, heeft een aanmeldingsformulier nodig van zijn adviserend arts of arbeidsarts. De patiënt kan zich met het ingevulde aanmeldingsformulier richten tot het gratis nummer van de VDAB-servicelijn 0800 30 700.

 • De VDAB-Servicelijn boekt dan een afspraakmoment in om het begeleidingstraject op te starten.
 • De bemiddelaar brengt de adviserend arts van het ziekenfonds van de werknemer op de hoogte van de aanmelding en het verloop van het traject.

Formulieren

Folders

Webinars

Je leidt toe in kader van Outreach & Activering (ESF-oproep 457)

Personen die vandaag op ziekte staan kunnen stappen naar werk zetten, via de ESF-oproep 457 Outreach & Activering.

Wat?

De ESF-oproep 457 Outreach & Activering heeft als doel het benaderen en begeleiden van een brede groep inactieve arbeidsreserves en kansengroepen die vandaag ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Onder de doelgroep die de verschillende promotoren van ESF-oproep 457 vandaag bereiken, bevinden zich ook klanten met een ziekte-uitkering. VDAB juicht dit alleen maar toe. Arbeidsdeelname en sociale inclusie staan centraal.

Enkele aandachtspunten bij de toeleiding

Van zodra er sprake is van een traject naar werk of acties die kaderen in een traject naar werk, zoals versterking van arbeidsmarktgerichte competenties of acties op een werkvloer, moet dit aanmeldingsformulier zeker aanwezig zijn in het dossier van de klant:

 • Voor klanten met een ziekte-uitkering:
  is er een ingevuld aanmeldingsformulier van de adviserend arts (zie hieronder) nodig op het moment dat zij ingeschreven worden bij VDAB en er persoonlijke dienstverlening wordt opgestart.
 • Als de klant nog een lopend contract heeft bij de werkgever:
  kan dit aanmeldingsformulier (zie hieronder) ook ingevuld worden door de preventie-arbeidsarts (advies C of D, terugkeer naar de overeengekomen job bij de werkgever is niet mogelijk).

De VDAB/GTB-bemiddelaar die de klant in persoonlijke dienstverlening heeft:

 • volgt samen met de klant op of de nodige aanmeldingsformulieren in orde zijn.
 • registreert het ingevulde aanmeldingsformulier correct in Mijn Loopbaan en onderhoudt het verdere contact met de adviserend arts van de klant en het RIZIV onderhoud.

De promotor attendeert de klant met een ziekte-uitkering op deze regelgeving. Eventueel kan de promotor deze voorbereidende stappen al zetten met de klant in de Outreach-fase zodat de VDAB/GTB- bemiddelaar vlot kan opstarten met de eigenlijke begeleiding.

Formulieren

Folders

Wettelijk kader

Raamovereenkomst - RIZIV - Ziekenfondsen - VDAB van 21-12-2022 (1.33 MB)

 

Je leidt toe van/naar Nederland

In de grensstreek met Nederland stellen klanten regelmatig de vraag naar begeleiding en opleiding door VDAB, terwijl ze een uitkering vanuit Nederland krijgen. Of omgekeerd krijgen ze een uitkering vanuit België, maar zou het meer aangewezen zijn dat de Nederlandse collega’s de klant begeleiden naar werk. Via een samenwerkingsakkoord, afgesloten tussen VDAB/GTB en UWV, zijn hierover concrete afspraken gemaakt. 

Voor Wie?

Vanuit Nederland kunnen:

 • personen die [via het Nederlands wettelijke kader] een WIA- of ziekte-uitkering ontvangen van UWV, én 
 • in Vlaanderen wonen, én 
 • in Vlaanderen willen werken, 

doorverwezen worden naar VDAB voor begeleiding naar werk. 

Vanuit Vlaanderen kunnen:

 • personen, die een Belgische ZIV-uitkering ontvangen, én
 • in Nederland wonen, én
 • in Nederland willen werken

doorverwezen worden naar UWV voor begeleiding naar werk. 

Nog vragen?

Neem contact op met de provinciale aanspreekpersoon of de contactpersoon UWV.

Formulieren

Re-integratie: Aanmeldingsformulier UWV (50 KB)

In de pers

Persbericht

Getuigenis 

 

Toegang Vertrouwelijk luik en toegang Extranet

Toegang tot gegevens van de klant

Wil je toegang tot het persoonlijk VDAB-dossier van een klant 'Mijn Loopbaan', dan moet je toegang krijgen in 2 stappen:

 1. tot het onderdeel 'Vertrouwelijk luik' van de toepassing 'Mijn Loopbaan voor Partners'. Volg hiervoor de bijzondere toegangsprocedure 'Enkel toegang tot Vertrouwelijk luik'
 2. op het niveau van het dossier van de klant. Hiervoor moet de klant toestemming geven. Dat kan via de aanmeldingsformulieren die je op deze pagina vindt.

Lees ook de privacyverklaring voor partners van VDAB.

Toegang tot de richtlijnen en documenten op Extranet

Van zodra je toegang hebt tot 'Vertrouwelijk luik', heb je ook toegang tot Extranet.

Je kan dan je inloggen om de info op de beveiligde pagina's van Extranet te bekijken of te downloaden.

Je gebruikt dezelfde login als voor 'Vertrouwelijk luik'.