Voor lokale besturen

Op deze pagina's vind je alle info voor lokale besturen:Nieuws

Nieuws voor lokale besturen.

 

Heusden-Zolder en Beringen sluiten een samenwerkingsovereenkomst met VDAB om meer mensen aan het werk te krijgen

VDAB kreeg van minister Hilde Crevits als opdracht om 120.000 extra mensen aan het werk te zetten. Vlaanderen wil tot de Europese topregio’s behoren op het vlak van werkzaamheidsgraad. Een werkzaamheidsgraad van 80% in heel Vlaanderen is het doel. Grote doelen bereiken we in dit geval door lokaal te werken en te onderzoeken welke bevolkingsgroepen bijkomend kunnen geactiveerd worden. Beringen en Heusden-Zolder, die al jaren sterk investeren in de activering van hun bevolking, zetten mee hun schouders onder deze doelstelling.

Lees meer >

 

Nieuw plan Samenleven van Vlaams Minister Bart Somers biedt extra mogelijkheden voor projecten voor anderstaligen

Het Plan Samenleven van minister Bart Somers, richt zich in de eerste plaats op de 28 lokale besturen waar minstens 7.500 mensen met migratieroots buiten Europa wonen. Met elk van hen sluit de minister een afzonderlijk contract af waarin men afspreekt welke projecten men uitvoert en naar welke doelstellingen men streeft. “In deze steden en gemeenten heeft bijna 2 op 3 inwoners migratieroots. Lokale initiatieven kunnen natuurlijk blijven bestaan, maar vanuit Vlaanderen gaan we onze middelen efficiënter inzetten. We pakken de versnippering aan en gaan voor projecten die geen honderd, maar tienduizenden mensen zullen bereiken.” Andere lokale besturen kunnen wel samenwerken of zich aansluiten op initiatieven, zodat ze het aantal van 7.500 bereiken.

Lees meer op de website van VVSG >

 

Eerste indieningsronde Digibanken achter de rug. Lokale besturen zetten via het project digibanken in op het digitaal versterken van hun inwoners

Met het Project 'Digibanken: verkleinen van de ongelijke digitale kloof (e-inclusie)' wil de Vlaamse overheid kloven dichten via drie doelstellingen:

  • gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning;
  • via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken;
  • en via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten.

Het is de ambitie om via dit project organisaties en ondernemingen in lokale samenwerkingsverbanden of hubs als ‘digibanken’ te verenigen.

Via partnerschappen kon je in 2021 een dossier indienen bij het departement Werk & Sociale Economie. De beslissing over goedkeuring van je dossier wordt (onder voorbehoud) schriftelijk meegedeeld in de loop van de maand januari 2022.

Heb je deze digitale boot gemist? Geen probleem, de oproep wordt meermaals herhaald in de komende 2 jaren.
 

 

Toon meer nieuwsberichten >